14. rujna - Međunarodni dan prašuma

Prašumom nazivamo šumski prostor u kojemu nikada nije bilo ljudskih zahvata, odnosno u kojima se ljudski utjecaj ne opaža. S obzirom na drugačiji način življenja u tim prostorima u prošlim vremenima, često se ne može isključiti takav utjecaj kroz vrijeme, ali su zahvati prije više desetljeća prestali i šume su se dalje razvijale same. Tada govorimo o sekundarnim prašumama.

Smisao prašuma jest ostaviti dio iskonske šume nedirnutim, upravo zato da bi se znanstvenicima omogućilo proučavanje zakonitosti razvoja šumskih zajednica, a drugima da na ograničenu prostoru vide kako bi izgledala šuma da u njoj nije bilo ljudskoga utjecaja. Na području Hrvatske, najveći broj prašuma ostao je sačuvan u dinarskom dijelu zemlje, dok u panonskom dijelu izdvajamo samo dvije, a o jednoj, Prašniku, smo već ranije pisali.

Pratite nas na https://www.facebook.com/groups/935259406594008/

Prašnik