Organizacija Ujedinjenih naroda

Organizacija ujedinjenih naroda (OUN) međunarodna je organizacija zemalja svijeta stvorena sa zadatkom očuvanja svjetskog mira i sigurnosti, rješavanja problema te poboljšanja međunarodne suradnje i prijateljskih odnosa među narodima. OUN je osnovan u San Franciscu. U njemu su se 25. travnja 1945. sastale delegacije predstavnika 50 zemalja. Oni su radili na izradi Povelje Ujedinjenih naroda koja je, na današnji dan, 24. listopada 1945. stupila na snagu. Nedugo nakon osnivanja organizacije sjedište OUN-a premješteno je u New York, gdje se nalazi i danas (193 države).

OUN se sastoji od više tijela koja obavljaju različite funkcije, to su Generalna skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko-socijalno vijeće, Međunarodni sud i Tajništvo. RH je postala punopravna članica OUN-a 22. svibnja 1992. Od 1999. godine hrvatski vojnici, policajci i službenici sudjelovali su u nizu mirovnih operacija diljem svijeta.