LICA KNJIGA I LICA RIJEČI – čitanka i udžbenik novoga doba

Digitalna kompetencija

U cjelokupnom projektu Škole za život ističe se važnost digitalne kompetencije učenika te digitalne opremljenosti škola (što je i bio preduvjet uključivanja škola u provedbu novih kurikula). Pripremajući čitanku i udžbenik za Školu za život, naš je autorski tim (Sajko – Zrinjan – Sorčik) odlučio napraviti pomak u odnosu na postojeće udžbenike, a taj pomak zahvaljujemo upravo činjenici da će učenik imati tablet. Stoga je bilo potrebno načiniti e-inačice čitanke i udžbenika koji neće biti ograničeni brojem stranica te će omogućiti uključivanje književnih i neknjiževnih tekstova, a također uputiti učenike na različite metode i oblike rada, poticati ih na istraživanje i stvaralaštvo. Tako su nastali čitanka Lica knjiga i udžbenik Lica riječi. Njihove e-inačice uključuju audiozapise, 3D animacije, provjere znanja te različite dodatne materijale.

Hrvatski jezik u novoj školskoj godini (2016./17.)

Poštovane kolegice i poštovani kolege!

Nakon zasluženoga i, nadam se, lijepo provedenoga odmora, opet smo na novom početku. U nekom se trenutku čini da smo mi, nastavnici, vječni đaci – uobičajen nam je ritam školske godine i svakodnevno pripremanje za nastavu, praćenje literature, učenje novoga. No poseban užitak svemu tome daje mladost s kojom radimo, a koja nam prenosi svoju energiju i njome nas pomlađuje.

Kurikul(um)* Hrvatskoga jezika – umjesto sadržaja usmjerenost ishodima učenja

Prijedlog Nacionalnoga kurikuluma predmeta Hrvatski jezik dokument je kojim se predlaže novi način učenja i poučavanja Hrvatskoga jezika, najzastupljenijega predmeta u hrvatskim školama. Umjesto usmjerenosti na sadržaje učenja i poučavanja kurikul pozornost učenika i učitelja ili nastavnika usmjerava ka odgojno-obrazovnim ishodima. Člankom se ukratko prikazuje struktura kurikula i temeljne promjene koje se njime predlažu.

piše: Nataša Sajko, prof. savjetnica
članica stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma Hrvatskoga jezika