Hrvatski jezik u novoj školskoj godini (2016./17.)

Poštovane kolegice i poštovani kolege!

Nakon zasluženoga i, nadam se, lijepo provedenoga odmora, opet smo na novom početku. U nekom se trenutku čini da smo mi, nastavnici, vječni đaci – uobičajen nam je ritam školske godine i svakodnevno pripremanje za nastavu, praćenje literature, učenje novoga. No poseban užitak svemu tome daje mladost s kojom radimo, a koja nam prenosi svoju energiju i njome nas pomlađuje.

Kurikul(um)* Hrvatskoga jezika – umjesto sadržaja usmjerenost ishodima učenja

Prijedlog Nacionalnoga kurikuluma predmeta Hrvatski jezik dokument je kojim se predlaže novi način učenja i poučavanja Hrvatskoga jezika, najzastupljenijega predmeta u hrvatskim školama. Umjesto usmjerenosti na sadržaje učenja i poučavanja kurikul pozornost učenika i učitelja ili nastavnika usmjerava ka odgojno-obrazovnim ishodima. Člankom se ukratko prikazuje struktura kurikula i temeljne promjene koje se njime predlažu.

piše: Nataša Sajko, prof. savjetnica
članica stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma Hrvatskoga jezika

ZAGOVOR jezika hrvatskoga - broj IV

Ovaj smo novi, četvrti broj Zagovora usmjerili važnoj temi odgoja. Što je odgoj (u) nama i kako ga (kao učitelji) prenosimo učenicima; gdje smo u odnosu prema drugima? Primjeri dobre prakse (kako se uobičajilo reći) predstavljeni su u nekoliko važnih tema. Obradovat će vas, čvrsto vjerujemo, svaka od njih.

Teme su suvremene. Svevremene.

Hrvatski jezik na državnoj maturi

Priručnik za državnu maturu iz Hrvatskoga jezika namijenjen je učenicima gimnazija i strukovnih škola koji se pripremaju za državnu maturu -za višu i osnovnu razinu. 

Njegova je osobitost u tome što autorice analiziraju jezična pitanja s dosadašnjih državnih matura, objašnjavaju odgovore i oblikuju nova pitanja kojima učenik ponavlja jezične pojmove i sadržaje. 

Priručnik ima pet cjelina: Pravopis (usklađen s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje), Fonetika i fonologija, Morfologija, Sintaksa i Leksikologija. Ukupno je 555 pitanja koja obuhvaćaju pojmove i sadržaje koje je, prema Ispitnom katalogu iz Hrvatskoga jezika, potrebno znati za državnu maturu. 

U priručniku je i kôd za pristup mrežnoj stranici (www.hrvatski.alfa.hr) na kojoj se nalazi e-knjiga Pregled povijesti književnosti (pregled književnopovijesnih razdoblja, pisaca i njihovih djela: od književnosti starih naroda do postmodernizma) s kratkim filmovima i kvizovima za provjeru znanja. Rješavajući kvizove, učenik odmah dobiva povratnu informaciju o točnosti svojih odgovora, a kratki filmovi omogućuju mu lakše usvajanje književnopovijesnih sadržaja.

Tatjana Doračić 

Marijana Togonal