LICA KNJIGA I LICA RIJEČI – čitanka i udžbenik novoga doba

Digitalna kompetencija

U cjelokupnom projektu Škole za život ističe se važnost digitalne kompetencije učenika te digitalne opremljenosti škola (što je i bio preduvjet uključivanja škola u provedbu novih kurikula). Pripremajući čitanku i udžbenik za Školu za život, naš je autorski tim (Sajko – Zrinjan – Sorčik) odlučio napraviti pomak u odnosu na postojeće udžbenike, a taj pomak zahvaljujemo upravo činjenici da će učenik imati tablet. Stoga je bilo potrebno načiniti e-inačice čitanke i udžbenika koji neće biti ograničeni brojem stranica te će omogućiti uključivanje književnih i neknjiževnih tekstova, a također uputiti učenike na različite metode i oblike rada, poticati ih na istraživanje i stvaralaštvo. Tako su nastali čitanka Lica knjiga i udžbenik Lica riječi. Njihove e-inačice uključuju audiozapise, 3D animacije, provjere znanja te različite dodatne materijale.

 

Lica knjiga, čitanka

U čitanci su tekstovi (književni i neknjiževni) povezani tematski kako bi naveli i potaknuli učenike na aktualizaciju pročitanog u smislu povezivanja teksta i stvarnosti koja ih okružuje, a ne na reprodukciju podataka o djelima i književnoteorijskih pojmova. Učenika se upućuje na drukčije pristupe određenim sadržajima, na usporedno čitanje, na problemsko čitanje, na slušanje, na izražavanje – pismeno i usmeno. Tako učenik promišlja vlastitu pismenost (poglavlje Jesmo li pismeni?), položaj književnosti i umjetnosti u kontekstu suvremene pop-kulture (poglavlje Književni mamurluk), važnost kanonskih književnih djela i mogućnost njihova promišljanja s gledišta suvremenog mladog čovjeka (poglavlja Ljubav je jaka kao smrt, Stavʹte pamet na komediju, Život u pismu, Još dublje u postojanje). U tim se poglavljima učenicima nastoji pokazati da su kanonska djela danas „živa” jednako kao i u vrijeme njihova prvog pojavljivanja. A to je moguće samo analizom tih djela u nizu nastavnih sati kako bi se ona sagledala s različitih strana i kako bi učenik ušao u više slojeva njihova značenja. Povezivanje s drugim djelima učenicima skreće pozornost na to da su upravo kanonska djela (koja oni čitaju u cijelosti) poput kaleidoskopa – jedan pogled i jedno „okretanje kotačića”, odnosno u ovom slučaju pojedinačno promišljanje djela, mijenja cijelu sliku, nudi različite i brojne načine tumačenja. U tom se smislu izbjegava samo jedno tumačenje i učenika se navodi na vlastita objašnjenja, a nude mu se pitanja koja ukazuju na slojevitost teksta te na mogućnosti njegova kritičkog promišljanja. Zadnje poglavlje Cijeli svijet zavežeš u čvor donosi tekstove o putovanjima i prikazuje putopis kao privlačno štivo mladom čitatelju koji prepoznaje sebe kao „građanina svijeta” koji voli putovati, istraživati i opisivati ta svoja putovanja. Sve se to nastojalo povezati i s činjenicom o važnosti onoga o čemu se piše i kako se piše. Zato je u okviru čitanke u svakoj udžbeničkoj jedinici Jezično razmišljanje kojim se čitanka povezuje s jezičnim udžbenikom jer razmišljanje o književnosti također je razmišljanje o jeziku i jezičnim obilježjima teksta.

Lica riječi, udžbenik

Jezični udžbenik omogućuje učeniku razmišljanje o jeziku nudeći mu i promišljanje vlastita odnosa prema materinskom jeziku i prema tuđicama koje preplavljuju taj jezik (zato i jezična provokacija u nazivu poglavlja Kojim to lengviđom govorimo?). Razmišljanje o jeziku nemoguće je bez upoznavanja normativnih priručnika standardnoga jezika te bez poticanja učenika da se tim priručnicima aktivno služe (Jezik naš svagdanji), a dio o riječima i njihovim odnosima (sinonimima, antonimima, homonimima i sl.) nužan je kao teorijska potpora pitanjima koja se nalaze u čitanci, a kojima se učenike navodi da razmišljaju o značenjima riječi i odnosima riječi u tekstu (Riječi, riječi, riječi). Morfologija se kao temeljni jezični dio u prvom razredu povezuje s jezičnom praksom i učenicima se ukazuje na što treba pripaziti u uporabi pojedinih oblika i koji su oblici riječi gramatički pravilni. Sve je to povezano s različitim zadatcima kojima se pristupa kreativno, istraživački i s razmišljanjem u rješavanju jezičnih problema i jezičnih pitanja.

Odnos: tiskane i e-inačice čitanke i udžbenika

Da je cjelokupna e-inačica čitanke i udžbenika išla u tisak, bila bi to cjelina od gotovo tisuću stranica. No za to nije bilo potrebe. Nastavnik će svoje učenike na nastavi voditi ponuđenim sadržajima već prema ishodima učenja koje želi ostvariti. Tiskani dio čitanke omogućit će učeniku i nastavniku rad s kanonskim tekstovima – lektirnim naslovima te postizanje ishoda u nizu nastavnih sati kako bi se dotaknuli i problematizirali različiti slojevi teksta. Tako se u tiskanom dijelu Držićeva Novela od Stanca povezuje s nekim drugim djelima, čime se aktualizira Držićevo djelo i promišlja drama kao književni rod, osobito komedija. Goetheove Patnje mladog Werthera stavljaju se u kontekst književnih djela u čijoj strukturi pismo ima veliku ulogu, a koje nas dovodi do brojnih suvremenih djela, a istodobno se predstavlja Werthera kao romantičarskog junaka preko njegova odnosa prema prirodi, književnosti i umjetnosti, društvu i društvenim slojevima te prema samoubojstvu. Šenoin Prijan Lovro stavlja se u kontekst promišljanja uloge književnosti u društvu, odnosa pojedinca prema obrazovanju i školovanju, odnosa prema ljubavi, što se povezuje s narodnom pjesmom Ljubav se ne trži niti ne kupuje. Aktualan je i sloj koji ukazuje na financijsko stanje Lovrine obitelji pa učenik proučava ponude financijskih institucija promišljajući bi li on mogao kreditom spasiti sebe i obitelj od propasti.

Iako je bilo najavljeno da će i poglavlje Ljubav je jaka kao smrt, u kojem se predstavlja Petrarca i njegov odnos s Laurom i analiziraju se njegove pjesme koje se povezuju i s hrvatskim petrarkistima te piscima soneta, biti tiskana, ograničenje broja stranica koje je postavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja to nam nije omogućilo. Međutim, cjelina je oblikovana tako da će učenik ne samo analizirati lirske pjesme koje se tu nalaze (a kao dodatni materijal i brojne Nazorove pjesme koje su namijenjene cjelovitom čitanju), nego i povezivanje s ljubavlju izraženom u Bibliji i u grčkoj mitologiji.

Zbog potrebe da učenici ponove i prošire znanja o morfologiji stečena u osnovnoj školi, gradivo morfologije čini tiskani dio jezičnoga udžbenika. Povezivanje jezične prakse s teorijom te postupnost izlaganja gramatičkoga znanja omogućuju učeniku promišljanje i učenje do razine do koje može i želi ući u tu problematiku. Pritom će mu e-inačica dati odgovore na mnoga druga pitanja koja će proizlaziti iz nastave i učenikove znatiželje, odnosno zapitanosti nad jezikom.

Najvažnije je shvatiti promjenu u pristupu nastavnim sadržajima, planiranju nastave i pristupu učeniku u Školi za život. Već sam naziv govori da će učenici zbog povezanosti škole i života te načina na koji će dolaziti do spoznaja, kao i zbog sadržaja koji će im to omogućiti, u Školi za život doživjeti radosti učenja i želje za vlastitim duhovnim putovanjem koje može postati prava pustolovina.

Naša izdavačka kuća i uredništvo hrvatskoga jezika spremni su dati svaku vrstu podrške nastavnicima i pomoći im riješiti dvojbe i probleme pred kojima su se našli u planiranju i izvedbi nastave.

Uredništvo za hrvatski jezik

srednje škole