Likovna umjetnost u novoj školskoj godini

Poštovane kolegice i kolege, profesorice i profesori likovne umjetnosti,

na početku smo nove školske godine, a izdavačka kuća Alfa pripremila je za vas materijale koji će vam, nadamo se, pomoći u vašem radu. U prvom redu na Alfinim mrežnim stranicama pronaći ćete prijedlog godišnjih planova te prijedloge pisanih dnevnih priprava s istaknutim ishodima učenja, ali i prezentacije u PowerPointu koje vam mogu pomoći u obradi novih nastavnih sadržaja ili ponavljanju gradiva.