A-udžbenici, A-panel, pop-up interaktivna rješenja ispita, zapisi realizacije nastavnih sati za e-Dnevnik, individualizirani kurikulumi, ispitna mapa, prilagođeni ispiti znanja... Imamo Baš TO što vam treba!

Kako smo upoznali osnovne i izvedene boje

Piše: Lidija Križanić

Početak prvoga razreda zasigurno je, kako za učenike tako i za svakog učitelja, vrlo zahtjevno i izazovno razdoblje. Upoznavanje djece i njihovih roditelja, stvaranje ugodnog razrednog ozračja, privikavanje učenika na poželjne oblike komunikacije i uopće na život i rad u zajednici, naglašavanje zajedničkih vrijednosti kojima se teži, a sve to uz ostvarenje obrazovnih ishoda tek je dio jednog kompleksnog zadatka – uspješnog uvođenja učenika u proces institucionaliziranoga obrazovanja.


Na samom početku valja se upoznati s udžbenicima i priborom za svaki nastavni predmet. Ponekad se razlikovanje dijelova raznih udžbeničkih kompleta protegne i izvan tzv. pripremnog razdoblja, a od učitelja se zahtijeva beskrajna strpljivost.

Od svih nastavnih predmeta izdvajam Likovnu kulturu čiji su sati ponekad organizacijski vrlo zahtjevni zbog pribora za razne likovne tehnike.

Od dana kada su u školu donijeli likovnu kutiju, moji prvaši svakodnevno su postavljali pitanja vezana uz likovni – čemu služe one kutije, što su to tempere, kada ćemo raditi plastelinom, što su to pastele… Zato su bili pomalo razočarani kad smo najprije izvadili samo flomastere. Svaki učitelj zna da će dobar dio sata posvetiti pripremi radnog mjesta pa za prve sate bira jednostavniju tehniku. Tom prvom koraku pripreme radnog mjesta treba posvetiti dovoljno pažnje kako bi se vrijeme što ekonomičnije trošilo. Upravo zato nakon razgledavanja sadržaja likovne mape izvadim i sortiram sav papir kako bismo uštedjeli vrijeme za rad. Nakon završetka rada, nikako se ne bi trebala izostaviti etapa analize, razgovora o radovima i procesu rada. Na samom početku prvog razreda dovoljno joj je posvetiti barem nekoliko minuta uz poticajno pitanje kojim će se usmjeriti učenička pažnja na osnovni likovni problem određenog sata. Promatranje umjetničkog djela također je neizostavan dio nastavnog procesa, a njegov se oblik mijenja i nadograđuje s obzirom na „likovno sazrijevanje“ učenika.

 

 

Prva tema Slika, igra, priča zamišljena je kao cjelina od pet nastavnih sati tijekom kojih bi se učenici trebali upoznati s načinom rada na satima Likovne kulture. Uz upoznavanje obveznih likovnih pojmova zadanih kurikulom ostvaruju se i drugi odgojno-obrazovni ishodi, međupredmetna povezanost te povezanost s očekivanjima određenih međupredmetnih tema.

U pripremi učenika i njihovu motiviranju rabe se razne metode s naglaskom na likovnu priču u kojoj se personificiraju oblici, predmeti, likovni elementi ovisno o odabiru motiva. Na taj način usmjerava se sva pažnja na osnovne likovne elemente i likovno-tehničko sredstvo, a smanjuje se „opasnost“ dječjeg pribjegavanja uvježbanim stereotipnim prikazima nekog vizualnog motiva.

Iz ove teme izdvajam tri nastavne jedinice u kojima smo se na različite načine i uporabom različitih tehnika bavili osnovnim bojama.

 

Priprave i prezentacije koje prate nastavne jedinice:

1. Crta se kreće - Put od kuće do škole
Priprema
Prezentacija

2. Trčimo, tko će prije?
Priprema
Prezentacija

3. Igramo se pravokutnicima i kvadratima
Priprema
Prezentacija

4. Kako nastaju izvedene boje
Priprema
Prezentacija

5. Jesenska haljina zelenog lista
Priprema
Prezentacija