Matematika u novoj školskoj godini

Poštovane učiteljice i poštovani učitelji matematike!

Na našim ćete mrežnim stranicama pronaći prijedloge godišnjih i mjesečnih planova, planova za prilagođeni program i satove razrednika, listiće za učenike s prilagođenim programom, ishode učenja i kriterije ocjenjivanja.

Vjerujemo da ćete nastavne planove i predložene pripreme svojom kreativnošću prilagoditi svojim učenicima jer ipak svaki učitelj najbolje poznaje svoj razred. Također će na našim stranicama biti dostupni i dodatni materijali (prezentacije s nastavnim listićima, planovi ploče, igre, projekti u nastavi matematike…).

Tijekom školske godine na našim će stranicama biti dostupni i listići za dodatnu nastavu kao i materijali za e-učenje i istraživanje geometrijskih sadržaja u 6. i 7. razredu.

Želimo vam mnogo uspjeha i lijepih trenutaka u razredu u novoj školskoj godini.  

                                                                   Autorski tim iz matematike