Novosti u virtualnom kabinetu za I. strani jezik

Poštovane kolegice i kolege,

ovim vas putem želimo podsjetiti da u virtualnom kabinetu možete pronaći prezentacije za obradu i ponavljanje sadržaja iz udžbeničkoga kompleta Auf die Plätze, fertig, los 1-4. Cilj prezentacija je na drugačiji način obraditi sadržaje iz kulture i civilizacije te omogućiti učenicima aktivno sudjelovanje u radu.

Njemački jezik u novoj školskoj godini

Poštovane kolegice i kolege, učiteljice i učitelji njemačkoga jezika!

    Na samom početku nove školske godine 2016.-2017. srdačno Vas pozdravljamo i želimo uspješan i produktivan rad s Vašim učenicima. Ovom prilikom želimo istaknuti kako Vam kao i do sada stojimo na raspolaganju u vezi sa svim mogućim pitanjima, potrebama ili izazovima. Naši suradnici će Vam tijekom rujna uručiti novi metodički priručnik u kojem ćete, osim uobičajenih materijala, pronaći mnoštvo novih prijedloga za rad u nastavi. Među materijalima potražite izvedbene planove i pripreme za međupredmetne teme Građanskoga odgoja i obrazovanja i Njemačkoga jezika kao I. i II. stranog jezika. Također možete potražiti nove tekstualne kartice za I. strani jezik koje su usklađene s pripremama i slikovnim karticama. U novi metodički priručnik uvrštene su i nove prezentacije i testovi napretka za I. strani jezik kao i kvizovi za II. strani jezik.