PODRUČJE ILI DOMENA: Priroda i društvo – istraživački pristup, organiziranost svijeta oko nas, promjene i odnosi

VRSTA: redovna nastava, izvannastavne aktivnosti, produženi boravak, dodatna nastava

KLJUČNE RIJEČI: priroda i društvo, istraživanja, pokusi, istraživačko učenje, teorija i praksa, izvannastavne aktivnosti


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije moći ćete:

• planirati i provoditi jednostavna istraživanja u učionici
• organizirati provođenje pokusa u nastavi
• pripremiti materijal za izvođenje pokusa
• povezati teoriju s praksom
• poticati iskustveno učenje
• omogućiti zorni prikaz nastave
• primjenjivati pokuse u nastavi
• rabiti IKT u nastavi.

Također, moći ćete i:

• upoznati načine vrednovanja učenika pri izvođenju pokusa
• upoznati oblike suradnje s učiteljima u razmjeni ideja.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj razredne nastave koji želi osnažiti svoje kompetencije na području metodike Priroda i društvo te pobliže upoznati načine praćenja, provođenja i vrednovanja istraživačkog pristupa u nastavi
• Vi ste ravnatelj koji je odgovoran za velik broj zaposlenika i želite produbiti svoje znanje na području metodike Prirode i društva.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije:

• Pripremiti pitanja za predavače

Poslije online edukacije preporučamo Vam:

• Bulić,M. (2021). Istražujem svijet oko sebe, radni listići. Zagreb: Alfa
• De Zan, I. (1994). Istraživačka nastava biologije. Zagreb: Školske novine
• De Zan, I. (2001). Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga
• Glasser, W. (1999). Nastavnik u kvalitetnoj školi. Zagreb: Educa
• Green, B. (1996). Nove paradigme za stvaranje kvalitetne škole. Zagreb: Alineja
• Haussner, S., Peko, A. (1999). Poticanje autonomije učenika kroz rad na projektima.
U: Didaktični in metodični vidiki nadaljnjega razvoja izobraževanja. Maribor: Univerza u Mariboru, Pedagoška fakulteta, (str.145-152)

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Daliborka Rotar učiteljica je razredne nastave u OŠ „Milan Brozović” u Kastvu u zvanju učitelja mentora. U svojoj matičnoj školi bila je voditeljica Eko škole, sudjelovala je u organizaciji i provedbi Plavog vala, zatim u humanitarnoj akciji „7 kuna za sigurnu igru” te u akcijama „Zasadi stablo, ne budi panj!”. Sa svojim razredima priključila se brojnim humanitarnim akcijama, poput akcija za socijalnu samoposlugu i stradale u potresu. Kao učiteljica u produženom boravku započela je istraživanje bilja i provođenje pokusa u nastavi. S učenicima je u sklopu produženog boravka sakupljala bilje te od njega pripremala sirupe, kreme, sapune i čajeve. Svoj rad prikazali su i na lokalnoj televiziji Kanal RI unutar obrazovne emisije „Smješkov svijet”. Uspjeh i rad Eko škole zabilježen je u intervjuima za „Novi list”. Kao predavačica i voditeljica radionica sudjelovala je na Skupu kvalitetnih škola u Rijeci i Pazinu. Također kao predavačica i voditeljica radionice sudjelovala je na RAIYS summitu u Rijeci. Posljednjih nekoliko godina vodi aktivnost Mali istraživači te surađuje s Prirodoslovnim muzejom Rijeka. Izrađuje i javno objavljuje svoje uratke: pripreme, projekte i digitalne obrazovne sadržaje. Autorica je eTwinning projekta „Pusni običaji naših krajeva” koji je za svoj rad i uspjeh nagrađen Nacionalnom oznakom kvalitete. Kao projektni partner sudjeluje i u drugim eTwinning projektima. Na CARNET-ovu portalu objavljuje članke i vijesti vezane uz obrazovanje. Za školsku godinu 2020./2021. proglašena je jednom od 511 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika. Za potrebe nastave na daljinu priprema i snima videolekcije iz prirode i društva za 4. razred.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)
• Uvod u temu

B (5 minuta)
• Anketa o uporabi pokusa u nastavi

C (5 minuta)
• Osvrt na anketu

D (20 minuta)
• Pokusi u nastavi Prirode i društva

E (10 minuta)
• Online pokusi

F ( 5 minuta)
• Vrednovanje

Sažetak i pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)