1/3 predavanje u Zimskoj školi Sonje Jarebice (1. dio)

1. predavanje - Samosvijest i samopouzdanje
2. predavanje - Samomotivacija
3. predavanje - Suosjećanje

MODUL: Nastavne kompetencije

PODRUČJE: Nastavne kompetencije

VRSTA: Redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: samopoimanje, self-concept, samopouzdanje, samosvijest 


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• samopoimanje (engl. self-concept) – pojam o sebi 
• poznavanje sebe – realan osjećaj samopouzdanja
• uzroke niske samosvijesti i samopouzdanja.

 Također, moći ćete i:

• osvijestiti posljedice lošeg odnosa prema sebi i negativnim doživljajima u životu  
• negativne posljedice „pritiska” i očekivanja roditelja od djece u školi
• važnost osobnog rasta razvijanjem pozitivne slike o sebi i svojim realnim sposobnostima.

 Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste ravnatelj koji je odgovaran za veliki broj zaposlenika i želite poboljšati vlastite mogućnosti za osobni rast i razvoj
• Vi ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati vlastite mogućnosti za osobni rast i razvoj.

Preduvjeti:

• promisliti o vlastitoj samosvijesti i samopouzdanju u životu i radu s djecom.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije: 

• promisliti o vlastitoj samomotivaciji za rad i samoregulaciji.

Poželjno je prije edukacije napraviti sljedeće:

 • donijeti kockicu ili komadić čokolade na predavanje.

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

 • pročitati literaturu o razvoju samopoštovanja i samopouzdanja kod djece i kako učitelj utječe na isto u odnosu i komunikaciji s učenicima.

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 A (10 min)
Pojam samosvijesti i samopouzdanja

B (20 minuta)
Uzroci niske samosvijesti i samopouzdanja

C (10 minuta)
Prepoznavanje vlastitog govora tijela, usredotočena svijest na neugodne događaje

D (10 minuta)
• Kako razvijati vlastitu samosvijest i samopouzdanje

E (10 minuta)
• Kako razvijati otpornost prema zahtjevima i prijetnjama u životu

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)