Mnogi problemi nastaju zbog loše ili nedostatne komunikacije. Osvijestite njezinu kompleksnost te naučite na koje je sve načine možete unaprijediti. Naravno, uz konkretne savjete i primjere predavačice!


PODRUČJE: Zdravo odrastanje

VRSTA: Redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: komunikacija, dobri odnosi, pozitivni odnosi, učinkovita komunikacija


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumijet ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• važnost profesionalne komunikacije i stvaranja odnosa s učenicima
• uvid u osobnu komunikaciju te njezine dobre i loše strane
• stilove komuniciranja s učenicima – agresivno, pasivno, asertivno; važnost aktivnog slušanja.

Također, moći ćete i:

• upoznati se s konkretnim vježbama i situacijama ovladavanja, korištenja i primjena ja-poruka, osobnog jezika te konstruktivnog kritiziranja u komunikaciji s učenicima
• osvijestiti važnost korištenja dominantnog asertivnog/učinkovitog načina komuniciranja s učenicima u cilju stvaranja kvalitetnijeg odnosa s učenicima, stvaranja povjerenja i suradnje
• potaknuti učitelje na korištenje konkretnih primjera učinkovite komunikacije danih u predavanju.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste ravnatelj koji je odgovaran za veliki broj zaposlenika i želi poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju za rad.
• Vi ste učitelj/nastavnik koji želi unaprijediti svoja znanja o otpornosti.
• Vi ste roditelj/skrbnik koji želi najbolje za svoje dijete.

Preduvjeti:

• iskustvo vođenja razreda (korisno ali nije imperativ)
• učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave
• ravnatelj, pedagog, socijalni pedagog, psiholog, roditelj.

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

• biti potaknuti na osobne promjene u komunikaciji s učenicima radi boljih učinaka i nastavi i odnosa s učenicima.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 min)
• Prepoznavanje važnosti stvaranja dobrih odnosa s učenicima

B (10 minuta)
• Konkretni primjeri učinkovite asertivne/učinkovite komunikacije s učenicima i usporedba s neučinkovitom (pasivnom/agresivnom) komunikacijom

C (10 minuta)
Prikaz primjena komunikacije usmjerene na konstruktivne kritike / osobni jezik

D (10 minuta)
Prikaz primjena komunikacije usmjerene na ponašanje a neosobnost učenika, uspoređivanja drugom djecom
 Prikaz primjena komunikacije usmjerene na poticaj izvršavanja zadataka, pozitivna potkrepljenja

E (10 minuta)

Poticaj i podrška za praktičnim vježbanjem asertivne komunikacije uvidom u njezine dobre/loše strane

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)