U suvremenoj nastavi naglašena je uloga onoga koji uči, a ne onoga koji poučava. Uči se svim osjetilima uz integrirani pristup i teme koje su povezane sa svakodnevnim životom.


VRSTA: redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: nastavne strategije, nastavne metode, nastava PiD-a, ostvarivanje ishoda

METODA POUČAVANJA: interaktivno predavanje


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije moći ćete:

• objasniti osnovne pojmove vezane uz nastavne metode
• opisati pojedine metode u odgojno-obrazovnom procesu
• procjenjivati uspješnost pojedinih metoda/postupaka u ovisnosti o cilju i očekivanim ishodima PiD-a
• primijeniti različite strategije/metode/postupke u nastavi PiD-a.

Također, moći ćete i:

• samostalno pripremiti i primijeniti prikazane metode u svom odgojno-obrazovnom radu.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj koji želi razvijati svoje opće i specifične kompetencije potrebne za korištenje i odabir različitih suvremenih strategija i metoda u odgojno-obrazovnim procesima
• Vi ste učitelj koji želi ovladati različitim strategijama, metodama i postupcima koji se koriste u odgojno-obrazovnom procesu i steći kompetencije za kritičko promišljanje njihove uloge u procesu odgoja, poučavanja i učenja.

Poslije online edukacije preporučamo Vam:

• primijeniti metode prikazane na webinaru u svom odgojno-obrazovnom radu. 

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Marija Lesandrić, mag. prim. educ., učiteljica mentorica i Montessori pedagoginja, učiteljica je razredne nastave u OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci. Doktorandica je na Filozofskom fakultetu u Osijeku i vanjska suradnica na Učiteljskom studiju Sveučilišta u Slavonskome Brodu. Ondje surađuje na izvođenju kolegija: Metodičke vježbe Prirode i društva, Istraživačka nastava Prirode i društva te Suvremene nastavne strategije. Jedna je od autorica udžbeničkog kompleta Priroda, društvo i ja za 3. razred. Napisala je i objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova i poglavlja knjiga, a autorica je i digitalnih materijala koji prate udžbeničke serije. Aktivna je sudionica međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija te projekata Erasmus+. Dobitnica je nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za 2020. i 2021. za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike te nagrade Vukovarsko-srijemske županije za mentorstvo učenicima koji su postigli nacionalni uspjeh.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 minuta)
• Uvod u temu (Što su nastavne strategije i metode?)

B (15 minuta)
• Prikaz nastavnih metoda koje se koriste u uvodnom dijelu sata

C (15 minuta)
• Prikaz primjera nastavnih metoda iz prakse

D (10 minuta)
• Zaključak