PODRUČJE: društvene znanosti, pedagogija

MODUL: Dobrobit djeteta počinje suradnjom

KLJUČNE RIJEČI: aktivna participacija djece, slika o djetetu, pedagoško dokumentiranje, refleksivna praksa, kontinuitet


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije znat ćete:

• upoznat ćete postupak procjene psihofizičkog stanja djeteta za upis u osnovnu školu u Republici Hrvatskoj iz dviju perspektiva
• moći ćete o dječjem učenju i stvaranju znanja promišljati cjelovito
• razumjet ćete kako vaša slika o djetetu uvjetuje i vašu odgojno-obrazovnu praksu.

Također, moći ćete i:

• bolje razumjeti polazišta sustručnjaka (odgajatelja, učitelja, pedagoga) i time osigurati prostor za kvalitetniji dijalog i ravnopravnu kritičku raspravu.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste odgojno-obrazovni stručnjak praktičar koji osjeća da sustav nedovoljno podržava cjeloviti razvoj djeteta i želite to promijeniti
• Vi ste odgojno-obrazovni stručnjak praktičar koji osjeća da sustav nedovoljno podržava Vaš profesionalni razvoj i želite to promijeniti
• Vi ste stručni suradnik pedagog koji treba podršku u razvijanju primjerenijih oblika praćenja djetetova razvoja
• osjećate da možete pružiti djetetu/učeniku/društvu više i/ili kvalitetnije od onoga što se od Vas trenutno traži
• ova edukacija nudi različite perspektive i različita teorijska polazišta i poziva da se otvoreno i kritički osvrnemo na vlastitu teoriju i praksu; ova edukacija naglašava pedagoško dokumentiranje kao proces cjeloživotnog učenja u kojem nije imperativ odmah imati jedan i točan odgovor te naglašava važnost procesa i kvalitetu interakcije tijekom prijelaza.

Preduvjeti:

• otvorenost za nove spoznaje i cjeloživotno učenje
• otvorenost za uvažavanje djeteta i dječje perspektive
• spremnost za istraživanje vlastite prakse
• tolerancija na kratkotrajnu nesigurnost i neodređenost u razvoju vlastite prakse (spremnost tražiti odgovore dulje i dublje)
• spremnost za održavanje dijaloga sa sustručnjacima.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije:

• promišljati o tome kako podatci koje prikupljate o djetetu/učeniku oblikuju vaš kurikulum (promišljati o svrhovitosti)
• promišljati o tome kako podatci koje prikupljate o djetetu/učeniku oblikuju vaš kurikulum (promišljati o svrhovitosti iz dječje/učeničke perspektive).

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

• preuzeti dostupne materijale i prezentaciju
• osigurati vrijeme za otvorenu raspravu u vlastitoj ustanovi i/ili sa sustručnjacima
• osigurati vrijeme za proučavanje novih izvora znanja
• pokazati inicijativu za razvoj vlastite prakse
• kontaktirati predavače za razgovor, podršku, suradnju.

 

O VAŠIM PREDAVAČIMA

Ida Somolanji Tokić docentica je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i to iz kolegija Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Integrirani predškolski kurikul 1, Igra u odgoju i obrazovanju te Stručna praksa 1 i 2. Znanstveni interes usmjerila je na prijelaz iz dječjeg vrtića u osnovnu školu, pedagoško dokumentiranje i razvoj refleksivne prakse, igru te projektno učenje. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim konferencijama, objavljivala i recenzirala radove u domaćim i stranim časopisima te sudjelovala na nekoliko znanstvenih projekata. Predsjednica je Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike pedagoge u dječjim vrtićima. Članica je profesionalne interdisciplinarne zajednice učenja sustručnjaka u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju Ennea, Udruge odgajatelja predškolske djece Loris te OMEP-a Hrvatska. U slobodno vrijeme bavi se biciklizmom i vrtlarenjem.

Petra Bučević odgajateljica je u Dječjem vrtiću Lastavica u Osijeku. Trenutno je i studentica druge godine sveučilišnog diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. U svom profesionalnom radu usmjerena je na aktivnu participaciju djece, promicanje suradnje s roditeljima te korištenje pedagoške dokumentacije kao osnovnog alata razvoja odgojno-obrazovne prakse. Pedagoškom dokumentacijom intenzivno se bavi u praksi, ali i u znanstvenom radu.

Nada Vaci odgajateljica je u Dječjem vrtiću Osijek te voditeljica podcentra Radost. Ima petnaest godina radnog iskustva. U svojem radu naglasak stavlja na dijete, njegove potrebe, interese i mogućnosti. Nastoji sve situacije i aktivnosti sagledavati i prilagođavati pitanjem Što dijete time dobiva? te u skladu s time planira daljnje postupke i akcije. Posebno važnim smatra poticanje razvoja djetetove autonomije te podržavanje djetetove inicijative, slobodnog izražavanja, učenja vlastitim tempom i načinom, s naglaskom na samoorganizirane dječje aktivnosti i igru.

Silvana Bošnjak učiteljica je razredne nastave u Osnovnoj školi Dr. Franjo Tuđman u Belom Manastiru. Dugi niz godina radila je u posebnim odjelima kao edukator rehabilitator. U svom profesionalnom radu naglasak stavlja na učenika kao pojedinca i na kvalitetu odnosa učenika i učitelja te učenika međusobno. Cilj joj je učiniti nastavni proces što pristupačnijim kako bi učenici s razumijevanjem svladali gradivo te radosno išli u školu. Smatra kako je svako dijete u razredu nečiji cijeli svijet, stoga svakom učeniku od prvog razreda pristupa individualno, usmjerava ga da postiže najbolje rezultate u skladu s njegovim mogućnostima te se brine o njegovim osjećajima. Dijete se u razredu prije svega mora osjećati dobro i prihvaćeno. Trenutno je učiteljica u 1.a razredu koji pohađa 25 učenika.

Zehra Delić učiteljica je razredne nastave u Osnovnoj školi Mladost u Osijeku. Više od trideset godina velik dio svog života provodi u učionici, okružena malim znatiželjnim ljudima. Svaki put kada prima nove učenike, osjeća čast i veliku odgovornost. Sretna je jer zna da će sljedeće četiri godine zajedno živjeti, raditi, učiti, rasti… Svjesna je i otvorena pogleda svojih učenika punih povjerenja i očekivanja. Želi da njezini učenici uče na načine koji će omogućiti njihov rast i razvoj, da uživaju u otkrivanju svijeta oko sebe i da sudjeluju u pozitivnim promjenama u društvu. Važno joj je biti i njihov uzor te im svojim učenjem pokazati koliko je važno učiti cijeli život i kako uvijek imamo nešto novo za otkriti. Često mijenjaju uloge u učionici – svi su i učitelji/učiteljice i učenici te uče jedni od drugih. Vjeruje da njezin dugogodišnji rad ostavlja trag u zajednici u kojoj odrastaju mladi ljudi.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (40 min)
• Predavanje Rasprava o djetetu u kojoj smo zaboravili – dijete: postupak procjene psihofizičkog stanja djeteta u Republici Hrvatskoj

B (15 min)
• Primjer dobre prakse Pedagoško dokumentiranje ili kako djetetovo učenje učiniti vidljivim

C (10 min)
• Primjer dobre prakse I ovo je učenje!

D (10 min)
• Primjer dobre prakse Djetetov osjećaj sigurnosti i pripadanja – temeljna zadaća učitelja

E (15 min)
• Primjer dobre prakse Škola kao dio djetetova života


Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (20 minuta)