Roditelji djece s teškoćama suočavaju se s nizom neočekivanih izazova i brojnih pitanja na koja nije lako naći odgovore. Obrazovanje djeteta, obiteljski i partnerski odnosi, psihičko zdravlje... Ova edukacija namijenjena je roditeljima djece s teškoćama, ali i učiteljima koji žele naučiti kako im biti što bolja podrška.


PODRUČJE: Neposredni rad s učenicima

KLJUČNE RIJEČI: teškoće u razvoju, roditelji, suradnja, prilagođeni i individualizirani program


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• ulogu i odgovornost roditelja djece s teškoćama 
• komunikaciju i razvoj privrženosti roditelja s djecom s teškoćama
• roditeljske kompetencije i koheziju u obiteljima s djecom s teškoćama.

Također, upoznat ćete se i s:

• suočavanjem roditelja s teškoćom i roditeljskim stresom
• školovanjem djece s teškoćama
• oblicima pomoći obitelji i djeci s teškoćama u školovanju.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste roditelj koji želi najbolje za svoje dijete. 
• Vi ste učitelj / stručni suradnik koji radi s različitim skupinama učenika i želite usavršiti svoje vještine rada s učenicima s teškoćama i njihovim obiteljima.

Preduvjeti:

 roditelj, skrbnik
 učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave
 ravnatelj, pedagog, socijalni pedagog, psiholog.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 min)
• Obitelji djece s teškoćama – uloga, značaj, komunikacija, privrženost

B (20 minuta)
• Roditeljska uloga u odgoju djeteta s teškoćama – stres, obiteljska kohezija i kompetencije

C (30 minuta)
• Obitelj i prihvaćanje djeteta s teškoćama – faze

D (40 minuta)
• Načini rada s članovima obitelji (suprug, braća, sestre…) u poučavanju prihvaćanja, potpore i pomoći djetetu s teškoćama

E (50 minuta)
• Način rada obitelji s djetetom s teškoćama – školske obaveze i odnos prema njima

• Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)