2/3 predavanje u Zimskoj školi Sonje Jarebice (2. dio)

1. predavanje - Kako pričanjem priča poticati razvoj komunikacije, samopouzdanja, emocija, tolerancije i rješavanje sukoba kod djece
2. predavanje - Kako omogućiti učeniku s teškoćama potporu vršnjaka u razredu
3. predavanje - Problemi djece u kontroli ljutnje

MODUL: Nastavne kompetencije

PODRUČJE: Nastavne kompetencije

VRSTA: Redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: inkluzija, socijalna integracija, učenici s teškoćama


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• djecu s teškoćama i važnost inkluzije
• poteškoće socijalne integracije djece s teškoćama
• odrasle koji mogu pomoći u socijalizaciji.

 Također, moći ćete i:

• razumjeti značaj i važnost vršnjačke pomoći
• naučiti o načinima i oblicima vršnjačke pomoći
• dobiti konkretne savjete glede organizacije vršnjačke pomoći.

 Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste ravnatelj koji je odgovaran za veliki broj zaposlenika i želite poboljšati vlastite mogućnosti za osobni rast i razvoj
• Vi ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati vlastite mogućnosti za osobni rast i razvoj.

Preduvjeti:

• učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije:

• promisliti o načinima vršnjačke pomoći u vašoj školi.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 min)
Pojam i prednosti uspješne inkluzije

B (20 minuta)
Poteškoće učenika s teškoćama u socijalnoj interakciji

C (10 minuta)
Kako odrasli mogu pomoći provedbom vršnjačke pomoći

D (10 minuta)
Vršnjačka pomoć značaj i važnost

E (10 minuta)
Oblici i načini vršnjačke pomoći u razredu i školi

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)