MODUL: Mladi brodomodelari

VRSTA: INA Tehničke kulture

PODRUČJE: Tehnička kultura

METODA POUČAVANJA: Projektna nastava

KLJUČNE RIJEČI: Vodena para, soda, ocat, model broda, kompas


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• ideje vezane za izradu modela brodova pokretanih pomoću pare te kemijske reakcije octa i sode bikarbone
• načine na koje se može izraditi jednostavni kompas kao uređaj za navigaciju
• obrazovati učenike o kemijskim procesima koji se mogu primijeniti za pogon modela brodova
• oplemeniti brodomodelarske aktivnosti novim, zabavnim i edukativnim sadržajima.

Također, moći ćete i:

• implementirati brodomodelarske sadržaje u INA tehničke kulture
• provesti školski projekt ili radionicu s temom brodomodelarstva
• uključiti brodomodelarske sadržaje u rad tehničkih udruga.

Ova je online edukacija za Vas jer ste...

• učitelj tehničke kulture ili ljubitelj tehnike koji želi uključiti jednostavne brodomodelarske aktivnosti u svoj rad ili želi saznati nešto novo vezano za zanimljiv svijet brodomodelarstva.

 Poslije online edukacije preporučamo:

izraditi jednostavni model broda pokretan pomoću kemijske reakcije sode i octa.

 

O VAŠEM PREDAVAČU

Ante Milić učitelj je tehničke kulture u dvijema osnovnim školama grada Solina (OŠ don Lovre Katića i OŠ kralja Zvonimira). Voditelj je različitih tehničkih radionica za najmlađe i za učenike predmetne nastave i mentor učenicima na natjecanjima iz tehničke kulture iz područja maketarstva i modelarstva, graditeljstva, strojarskih konstrukcija, elektrotehnike i modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina. Autor je i recenzent udžbenika i radnih materijala. Aktivan je, susretljiv i kooperativan s kolegama učiteljima i nastavnicima.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

UVODNI DIO (15 minuta)

• ishodi koji će se ostvariti putem webinara
• primjeri i mogućnosti implementacije brodomodelarskih sadržaja u tehničkoj kulturi
• općenito o brofovima na paru i njihovom povijesnom razvoju

BRODOVI POKRETANI KEMIJSKIM REAKCIJAMA I KOMPAS (40 minuta)
• koraci izrade modela broda pokretanog vodenom parom
• kratak video modela broda pokretanog vodenom parom
• općenito o kemijskoj reakciji sode i octa
• koraci izrade modela broda pokretanog kemijskom reakcijom sode i octa
• kratak video modela broda pokretanog kemijskom reakcijom sode i octa
• općenito o kompasima i upotrebi istih za navigaciju
• izrada jednostavnog kompasa
• video prikaz upotrebe kompasa

PRILOZI (5 minuta)
• upoznavanje sa prilozima koje će sudionici dobiti nakon edukacije (operacijska lista, radionički crtež, kviz)

 

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)

 

KEMIJSKI POGONI BRODOVA I KOMPAS