Ispravno prosuditi, kritički promišljati i odgovorno se ponašati na pozornici života možemo samo ako volimo povijest i ako nam je ona učiteljica života. Alfina stručna podrška pri obradi povijesnog sadržaja u nastavi prirode i društva sigurnost je koja će vam (pri)pomoći da ostavite neizbrisiv trag u povijesti.


VRSTA: redovita nastava

METODA POUČAVANJA: interaktivno predavanje

KLJUČNE RIJEČI: tehnički koncepti, koncept vremena i prostora, moderna nastava povijesti, nastavne metode, nastava PiD-a, nastava povijesti


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• objasniti osnovne pojmove vezane uz tehničke koncepte u nastavi povijesti
• opisati pojedine metode rada s konceptom vremena i prostora, uzroka i posljedica, kontinuiteta i promjena, rada s povijesnim izvorima, povijesne perspektive te usporedbe i sučeljavanja u odgojno-obrazovnom procesu
• procjenjivati uspješnost pojedinih metoda/postupaka u ovisnosti o cilju i očekivanim ishodima PiD-a i Povijesti.

Također, moći ćete i:

• samostalno pripremiti i primijeniti prikazane metode rada s konceptom vremena i prostora u nastavi PiD-a pri obradi povijesnog sadržaja.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj koji želi razvijati svoje opće i specifične kompetencije potrebne za korištenje i odabir različitih suvremenih strategija i metoda u odgojno-obrazovnim procesima
• Vi ste učitelj koji želi ovladati različitim strategijama, metodama i postupcima koji se koriste u odgojno-obrazovnom procesu i želi steći kompetencije za kritičko promišljanje o njihovoj ulozi u procesu odgoja, poučavanja i učenja.

Preduvjeti:

• učitelj/nastavnik povijesti

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Ivana Smolec Mustapić profesorica je povijesti u IV. OŠ Bjelovar. Administratorica je platforme Topoteka Bjelovar. Autorica je digitalnih sadržaja za Povijest 6, 7 i 8, aktivna sudionica međunarodnih stručnih radionica i predavanja i voditeljica Županijskog stručnog vijeća za nastavni predmet Povijest.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 minuta)
• Moderna nastava povijesti

B (10 minuta)
• Tehnički koncepti u nastavi povijesti

C (10 minuta)
• Koncepti vremena i prostora

D (10 minuta)
• Strategije i primjeri rada s konceptom vremena i prostora

E (5 minuta)
• Pitanja

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)