U susretima s fizikom predavači, autori knjige Zbirka zadataka iz fizike za darovite učenike i natjecanja u osnovnoj školi, upoznat će vas sa specifičnostima rada s darovitom djecom i pokazati vam kako kod učenika produbiti i proširiti znanja i vještine stečene na redovnoj nastavi te im pomoći da se pripreme za natjecanja u znanju iz fizike.

 

MODUL: dodatna nastava fizike

VRSTA: redovita nastava, dodatna nastava, izvannastavne aktivnosti

PODRUČJE: fizika za osnovnu školu, neposredni rad s učenicima

METODA POUČAVANJA: rješavanje problema, učenje kroz pokus/projekt

KLJUČNE RIJEČI: jednoliko gibanje, jednoliko ubrzano gibanje, sile i gibanja, rješavanje fizičkih problema, numerički zadaci, konceptualni zadaci


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / upoznat ćete:

• temeljne koncepte iz tema Tijela i tvari, Međudjelovanje tijela, Energija, Unutarnja energija, Gibanja,Valovi
raznovrsne konceptualne i numeričke zadatke.

Ova je online edukacija za Vas jer ste...

• Vi ste učitelj koji želi prilagoditi redovnu nastavu i darovitim učenicima i/ili nastaviti razvijati dodatnu nastavu s učenicima kroz nove sadržaje.
• Vi ste učitelj koji želi razvijati interes za fiziku i unaprijediti svoja znanja i vještine.
• Vi ste učitelj koji provodi istraživačku nastavu i pokuse u nastavi.

Preduvjeti:

• učitelji fizike / STEM-predmeta i učenici viših razreda osnovnih škola (nema preduvjeta).

Poslije online edukacije preporučamo:

Zbirka zadataka iz fizike za darovite učenike i natjecanja u osnovnoj školi (literatura).

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Anamarija Paulik učiteljica je fizike i kemije u osnovnoj školi. Spremna za poboljšanje vlastite nastave, pohađa edukaciju o darovitoj djeci, identifikaciji i inkluziji u nastavni proces.

Predavačica je, uz kolegice Branku Grgić i Katarinu Jerin te kolegu Lea Kranjeca, autorica knjige Zbirka zadataka iz fizike za darovite učenike i natjecanja u osnovnoj školi, koju je odobrila Agencija za odgoj i obrazovanje kao dodatni nastavni sadržaj.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

UVOD U TEMU (5 minuta)

KRATKA UVODNA AKTIVNOST IZ FIZIČKE DOMENE GIBANJA I VALOVI (10 minuta)

• aktivnost ispituje temeljne koncepte odgojno-obrazovnih ishoda te potiče interes za seminar

KONCEPTUALNI ZADATCI (10 minuta)

• vrste i primjena

PRIMJERI KONCEPTUALNIH ZADATAKA (10 minuta)

NUMERIČKI ZADATCI (10 minuta)

• metode stvaranja i rješavanja numeričkih zadataka

NUMERIČKI ZADATAK VIŠIH KOGNITIVNIH RAZINA (10 minuta)

• predstavljanje problema, promišljanje i primjena fizičkog modela, fizičko rješavanje

ZAKLJUČAK I EVALUACIJA (5 minuta)

• sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka