Emocionalne vještine i emocionalna pismenost, uz kognitivne sposobnosti, itekako su od koristi u odnosima s drugima, na poslu te u komunikaciji općenito. Na predavanju će biti riječ o važnosti i vještinama emocionalne inteligencije (izražavanje i reguliranje emocija) te emocionalnom rječniku.


PODRUČJE: psihologija, rad s učenicima

KLJUČNE RIJEČI: emocionalna inteligencija, emocije, socioemocionalne vještine, empatija, kompetencije, izražavanje emocija


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• zašto je emocionalna inteligencija važna 
• vještine emocionalne inteligencije – izražavanje i reguliranje emocija
• emocionalni rječnik.

Također, moći ćete i:

• lakše prepoznati vlastite i tuđe emocije, imati bogatiji emocionalni rječnik te koristiti učinkovite strategije koje se znanstveno provjerene, s ciljem bolje regulcije emocija.

Ova je online edukacija za Vas jer..

• ste ravnatelj koji je odgovoran za velik broj zaposlenika i želite poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju na rad.
• ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate njegovati njihove i svoje kompetencije iz područja emocionalne inteligencije.
 ste učitelj koji želi unaprijediti socioemocionalne vještine učenika kako bi oni postali uspješniji u nošenju sa svakodnevnim teškoćama.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije:

• razmisliti kako se osjećate
• prisjetite se načina na koji vi izražavate emocije, jeste li u tome (ne)uspješni
• razmisliti kako ste vješti u prepoznavanju tuđih i svojih emocija te u njihovom imenovanju.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• razmisliti o strategijama koje koristite za regulaciju vlastitih emocija te o njihovoj učinkovitosti
• razmisliti o tuđim i svojim emocionalnim kompetencijama.

Poslije online edukacije:

• proširiti emocionalni rječnik
• on ono što ste čuli primijeniti u praksi (na sebi, u radu s učenicima, u odnosima i različitim situacijama).

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Marija Jurić edukacijska je psihologinja s višegodišnjim iskustvom rada u osnovnoj i srednjoj školi koja u svome radu koristi intervencije i vještine iz terapije igrom. Radi kao stručna suradnica – psihologinja u osnovnim školama u Strizivojni i Drenju. U udruzi Klikeraj djeluje kao edukatorica, voditeljica psihološkog savjetovališta Sidro te kao autorica programa poticanja emocionalnih kompetencija i socijalnih vještina za darovitu djecu koji se posljednjih godina održava u Osijeku i Đakovu. Educirala se iz različitih psihoterapijskih pristupa – završila je uvodnu edukaciju iz transakcijske analize TA101, edukaciju iz terapije igrom i midnfulness za djecu i mlade. Uža područja interesa su joj mentalno zdravlje djece i mladih, socioemocionalni razvoj (darovitih) učenika, emocionalna inteligencija, emocionalne i komunikacijske kompetencije te psihološka otpornost.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 A (5 min)
 što su emocije – podsjetnik i uloga

B (20 minuta)
• važnost izražavanja i reguliranja emocija
• mjerač raspoloženja

C (15 minuta)
• primjena emocionlnih vještina

D (15 minuta)
• strategije i vježbe

E (5 minuta)

• pitanja

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)