Nastavnicima je glas osnovni alat u poslu. Pretjerana vokalna aktivnost negativno utječe na vokalno zdravlje te je stoga u nastavničkoj profesiji neophodna njega i snaženje glasa kako ne bi došlo do vokalnoga zamora i razvijanja poremećaja glasa.

KLJUČNE RIJEČI: njega glasa, zdravlje glasa, zaštita glasa, poremećaji glasa, glas u nastavi, negativni utjecaji na glas, vokalni zamor, pretjerana uporaba glasa


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete / znat ćete / osvijestit ćete:

• čimbenike koji negativno utječu na glas
• kako njegovati glas
• koje navike izbjegavati kako biste očuvali zdravlje glasa
• prepoznati simptome vokalnoga zamora i oštećenja glasa
• kako odmoriti glas
• kako pripremiti govorni aparat za zahtjevne vokalne aktivnosti.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelji i nastavnici kojima je glas osnovni alat u poslu kojim se bavite. Istaknuti ste predstavnici skupine vokalnih profesionalaca, tj. ubrajate se u profesionalne govornike kojima pojava umjerenih poremećaja glasa utječe na poslovnu učinkovitost. Pretjerana vokalna aktivnost negativno utječe na vokalno zdravlje te je stoga u zanimanju učitelja i nastavnika neophodna njega i snaženje glasa kako ne bi došlo do vokalnoga zamora i razvijanja poremećaja glasa.
• Informiranjem i pridržavanjem savjeta za njegu glasa značajno se smanjuje pojava vokalnih poremećaja u učiteljskome i nastavničkome zanimanju.

Preduvjet je da / da ste: 

• zaposleni kao učitelj ili nastavnik.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije: 

• obratiti pozornost na kvalitetu glasa i eventualne simptome vokalnoga zamora i oštećenja glasa prisutne tijekom radnoga vremena i poslije radnoga vremena.

Poželjno je prije edukacije: 

• utvrditi vrijeme radnoga staža u učiteljskome i nastavničkome zanimanju
• otprilike odrediti koliko sati dnevno govorite.

Nakon ove online edukacije možete / moći ćete:

navesti čimbenike koji negativno utječu na zdravlje glasa
prevenirati vokalne poteškoće
pravilno njegovati i osnažiti svoj glas
• ispravno provoditi higijenu glasa.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Iva Bašić rođena je 1988. godine u Zagrebu, gdje je završila svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je fonetiku i lingvistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a 2018. g. doktorirala je u području humanističkih znanosti (filologija, grana fonetika). Zaposlena je na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao poslijedoktorandica te predaje na preddiplomskome i diplomskome studiju. Do sada je bila članica projekta MZO-a RH te 11 projekata Sveučilišta u Zagrebu. Njegom glasa i glasovnim poremećajima bavi se u svojemu nastavnom, znanstvenom i stručnom radu. Organizatorica je stručnih skupova povodom Svjetskog dana glasa (2022. i 2023. g.) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Surađuje s Klinikom za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata pri KBC-u Sestre Milosrdnice te s Centrom za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.

Stručno se usavršavala u forenzičkome fonetskom laboratoriju JP French Associates (UK), na Sveučilištu u Yorku (UK) te je završila usavršavanje na radionicama Forensic Linguistics i Speaker Identification and Verification. Od 2018. je godine forenzična fonetska vještakinja. Sudjelovala je na 20-ak međunarodnih i domaćih konferencija te je održala četiri pozvana predavanja. Objavila je 15-ak izvornih znanstvenih te stručnih radova iz područja njege glasa, kliničke fonetike, forenzične fonetike te ortoepije hrvatskoga jezika.

Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatske verbotonalne udruge te Međunarodnoga društva za forenzičnu fonetiku i akustiku (IAFPA).

PRIJAVA