Mladi znanstvenici donose nova saznanja u istraživanju slatkovodnih rakova te vodenih plijesni odnosno ključnih vrsta slatkovodnih ekosustava i invazivnih vrsta.


VRSTA: redovita nastava

MODUL: Biologija

KLJUČNE RIJEČI: riječni rak, imunosna priprema, uzročnik bolesti račje kuge, urođena imunost, otpornost, zavičajne i invazivne vrste, vodene plijesni, izolacija, kutikula rakova, simbioza


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije moći ćete / znat ćete:

• utjecaj imunosne pripreme na preživljavanje riječnih rakova i promjene u imunosnim parametrima riječnih rakova te posjeduju li riječni rakovi otpornost na uzročnika bolesti račje kuge.

Također, moći ćete i:

spoznati raznolikost vrsta skupine vodenih plijesni koje mogu nastanjivati kutikulu slatkovodnih rakova te postupak njihove izolacije u čiste kulture na hranjivim podlogama.

Ova je online edukacija za Vas jer...

 želite unaprijediti svoja znanja i vještine
ste učitelj biologije / stručni suradnik koji želi saznati o novim spoznajama u istraživanju slatkovodnih rakova te vodenih plijesni slatkovodnih rakova
 ste zainteresirani za nova saznanja u vezi ključnih vrsta slatkovodnih ekosustava te invazivnih vrsta.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije...

 upoznati se s tematikom invazivnih vrsta.

 

O VAŠIM PREDAVAČIMA

Anita Tarandek je rođena u Bitoli, Makedonija, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. Godine 2017. upisala je preddiplomski studij Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirala 2020. godine. Istu godinu upisala je diplomski studij Eksperimentalne biologije, smjer Zoologija, na istom fakultetu. Tijekom studija sudjelovala je na događanju popularizacije znanosti pod nazivom 'Noć biologije' tri godine zaredom. Također je bila demonstrator na kolegiju Opća zoologija tijekom dvije godine. Volontirala je kao student na dva projekta na Biološkom odsjeku: 'Utjecaj zagađenja na invazivni uspjeh slatkovodnih rakova' i 'Promjene sustava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih invazivnih vrsta slatkovodnih rakova'. U okviru drugog projekta provela je svoje originalno znanstveno istraživanje pod nazivom 'Usporedba imunosnog odgovora zavičajnih i invazivnih vrsta deseteronožnih rakova rijeke Korane', za što je nagrađena Rektorovom nagradom za individualni znanstveni i umjetnički rad u akademskoj godini 2020./2021. od strane Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom cijelog studija bila je član Udruge studenata biologije - BIUS. Tri godine je bila voditeljica sekcije za rakove u sklopu Udruge, a kasnije i predsjednica Udruge u 2021. godini. Istu godinu napisala je i organizirala studentski istraživačko-edukacijski projekt pod nazivom „Potočni rak - Kustošak 2021“. Tijekom diplomskog studija radila je kao studentski administrativni asistent u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, u Sektoru za biološku raznolikost i strateške poslove. U proljeće 2022. godine završila je Erasmus+ praksu u LOEWE Centru za translacijsku genomiku bioraznolikosti (TBG) pri Senckenberg Centru za istraživanje bioraznolikosti i klimatskih promjena u Frankfurtu na Majni. Prezentirala je svoj originalne radove na četiri konferencije s međunarodnim sudjelovanjem te je koautorica četiri znanstvena rada.

Luka Petrokov rođen je 21. prosinca 1998. godine u  Rijeci. Osnovnoškolsko obrazovanje završio je u OŠ Marije i Line u Umagu, a srednjoškolsko (smjer opća gimnazija) u SŠ Mate Balote Poreč. Preddiplomski sveučilišni studij, smjer Biologija, upisao je 2017. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski naziv prvostupnika biologije stječe 2020. godine izradom završnog rada „Masovni pomori plemenite periske (Pinna nobilis Linnaeus, 1758) u Sredozemnom moru” pod vodstvom prof. dr. sc. Tatjane Bakran-Petricioli na Zoologijskom zavodu Prirodoslovno - matematičkog fakulteta. Iste godine upisuje diplomski sveučilišni studij ekologije i zaštite prirode, modul More na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Udruge studenata biologije – BIUS od 2021. godine. Bio je članom Upravnog odbora Udruge 2021. - 2022. godine te je član Nadzornog odbora od 2022. godine, a sudjelovao je u brojnim projektima Udruge: Istraživačko – edukacijski projekt „Žumberak 2021.”, „Ihtiofauna zagrebačkih potoka 2021.”, „LepidopterISTRA 2021”, „Slatkovodna ihtiofauna zagrebačkih potoka 2021.”, Istraživačko – edukacijski projekt „Histria 2022.”, edukacijsko – istraživački projekt „Zagorje zelene 2023.”. Godine 2021. postao je jedan od osnivača i potpredsjednik Udruge Maremio, u kojoj je kao član sudjelovao u projektima „(A)MARE?!” 2022. godine te „Eko kamp Umag(o)” 2023. godine. Bio je pasivni sudionik na Simpoziju studenata bioloških usmjerenja – SiSB („SiSB2022”). Održao je poster prezentaciju „Oomycete (Oomycota) isolates from the cuticle of crayfish species in Croatia” na „Regional European IAA meeting CrayfIT” 2023. godine. Kao student, 2023. godine radio je za Udrugu Hyla kao sudionik na OPKK projektu „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, grupa predmeta nabave 9: „Izrada i razvoj programa praćenja za herpetofaunu s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“ i OPKK projektu „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, grupa predmeta nabave 11: „Izrada i razvoj programa praćenja za kornjaše s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja“. Položio je R1 tečaj za ronjenje po asocijaciji CMAS 2021. godine.

 

RASPORED

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


• imunosni odgovor riječnog raka na uzročnika bolesti račje kuge i njegove analoge: 30 min

• izolati vodenih plijesni (Oomycota) s kutikule slatkovodnih deseteronožnih rakova u Hrvatskoj: 30 minuta

 

Sažetak i pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)

PRIJAVA