A-udžbenici, A-panel, pop-up interaktivna rješenja ispita, zapisi realizacije nastavnih sati za e-Dnevnik, individualizirani kurikulumi, ispitna mapa, prilagođeni ispiti znanja... Imamo Baš TO što vam treba!

Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) u nastavi lektire – primjer iz prakse

U današnje vrijeme nezamislivo je ne koristiti se informacijsko komunikacijskom tehnologijom (IKT-om) u nastavi za učenje i poučavanje. Iako svjedočimo sve lošijim govorno-jezičnim vještinama, ali i lošijem pisanju naših učenika, teško je ne uklopiti IKT čak i u samu nastavu hrvatskog jezika gdje nam može poslužiti za motivaciju, ali i za vježbu, ponavljanje, istraživanje te razne kreativne uratke, rad u paru, grupni rad i slično. Kad se uzme u obzir da sa svakom novom generacijom dolazi sve manje ljubitelja čitanja i knjiga, mnogi se učitelji, kao i sama, pitaju ima li uopće pomoći.

Odrastanje novih generacija usko je povezano s digitalizacijom te živimo u vremenu kad se nikad nije više poticalo na čitanje. Kriza čitanja dugogodišnji je problem s kojim se suočavamo, stoga ne čudi da učitelji neprestano istražuju i otkrivaju nove načine kako približiti učenicima knjigu i potaknuti ih na čitanje. I autorica je na nizu primjera dobre prakse pisala o tome.