Dragi učitelji, vrijeme je za virtualnu selidbu na kabinet.alfa.hr! Metodičkim materijalima, edukacijama i ostalim Alfinim proizvodima i uslugama pristupajte putem personaliziranog, suvremenog sustava krojenog prema vašim potrebama. No bez brige, vaša selidba ne mora biti preko noći ‒ Alfa Portal još će neko vrijeme biti tu!  

Igrajući se, učimo matematiku!

       Uh, ta matematika!
       Matematika sa suzama!       
       Matematika bez suza!

Koliko sam puta čula ovakve i slične rečenice koje su me potaknule da pokušam pomoći učenicima i olakšati im učenje matematike.
Dala sam se na posao i osmislila igru pod nazivom Igrajući se, učimo matematiku uz pomoć koje učenici uče, zabavljaju se i zavole matematiku.
Igru provodim prvenstveno među učenicima 5. razreda, ali pogodna je i u višim razredima tijekom ponavljanja gradiva. Također su je koristile i kolegice u nižim razredima (3. i 4. razred).

Pravila igre

Igra je u obliku slagalice, ima tri razine, a njome utvrđujemo tablicu množenja i dijeljenja.
Prva je razina najjednostavnija jer su umnošci gotovo jednoznačni. Slagalica ima 25 jednakostraničnih trokuta koje treba međusobno povezati u jedan novi trokut rješavajući zadatke na stranicama trokuta. Na jednoj stranici trokuta naznačen je umnožak, npr. 5 • 5, a zadaća je igrača pronaći novi trokut koji na jednoj stranici ima odgovarajući umnožak, tj. broj 25. (sl. 2., 3.)

slika 2slika03

sl. 2.                                                                              sl. 3.

Pri slaganju trokuta veliku ulogu ima i boja stranica jer je svaka obilježena drugom bojom. Na slici vidimo plavu, crvenu i žutu. (sl. 4.)

slika04
sl. 4.


Stranice trokuta potrebno je također posložiti po debljini crta (široka uz tanku).
Prva razina završava kada igrači slože jednakostranični trokut koji se slaže u rezultatima, bojama i crtama. (sl. 5.)

slika05

sl. 5.

Druga je razina nešto složenija od prve razine jer sadrži 49 jednakostraničnih trokuta i više mogućnosti izbora rješenja umnožaka, npr. 24 = 6 • 4, 24 = 3 • 8.
Kao i u prethodnoj razini, potrebno je uskladiti rješenja, boje i debljinu crta, ali postoji još jedan uvjet da bi se zadatak uspješno riješio. Naime, u vrhu nekih trokuta nalaze se obojeni krugovi. Povezujući te trokute, potrebno je složiti pravilni šesterokut kao na slikama 6. i 7.

slika06slika07
 sl.6.                                                                              sl. 7.

Ova razina završava kad igrač složi jednakostranični trokut koji se slaže u rezultatima, bojama stranica, debljini crta i krugovima u vrhovima trokuta. (sl. 8., 9.)

slika08

 sl. 8

 slika09

sl. 9.

Treća razina slagalice odnosi se na dijeljenje te je zahtjevnija od prethodnih jer je puno više izbora rješenja koji se dobivaju dijeljenjem, npr. 3 = 12 : 4, 3 = 18 : 6, 3 = 21 : 7.
I na ovoj je razini osim rješenja potrebno uskladiti boje, debljinu crta i krugove u vrhu trokuta koji formiraju pravilne šesterokute. (sl.10.)

slika10
sl. 10.


Preporuka je igračima da najprije načine pravilne šesterokute koje će povezati u cjelinu i dobiti jednakostranični trokut. (sl. 11.)

 slika11

 sl. 11.

Učenici rado prihvaćaju igru i ovaj način učenja matematike. Iz mojeg dosadašnjeg iskustva igra je pogodna za grupni način rada, rad u paru, ali i pojedinačni rad. Osim u redovnoj nastavi igra se može provoditi i na dodatnoj nastavi, a jednostavnije razine i na dopunskoj nastavi. Kako se u igri spominju i određeni geometrijski pojmovi, igra može poslužiti i za ponavljanje geometrije. Preporučujem je i učenicima koji rade po prilagođenom programu školovanja, ali uz pomoć tablice množenja.

slika12
 
    
Ponekad prvi put igru učenicima ponudim bez ikakvih uputa i obrazloženja te ih pustim da se sami snalaze i otkrivaju pravila i cilj igre. Često sami uspiju proniknuti pravila i cilj igre, a to im je dodatni izazov!

slika13


Evo što su neki učenici rekli o igri.

Dora: „Matematika mi je užasna, ali volim slagati trokutiće i tako ponovim tablicu množenja. Nije mi naporno takvo učenje.”

Antonija: „Na satu mi je baš ugodno i volim takve satove, ne mora matematika uvijek biti ozbiljna i u igri možemo učiti.”

Dražen: „Meni je to dobro, poslužim se tablicom množenja i slažem trokute po bojama.”

Karlo: „Volim matematiku, volim vježbati, rješavati zadatke, ali ponekad se volim odmoriti uz igru. Bravo za našu nastavnicu koja je ovo osmislila!”

Veliko je zadovoljstvo vidjeti ozarena dječja lica kad uspiju složiti slagalicu uz koju su nešto ponovili, utvrdili ili naučili. Svi uživamo u igri, pokušajte i vi!

Anđelka Kurelac, učitelj mentor
Prva osnovna škola, Ogulin