Dragi učitelji, vrijeme je za virtualnu selidbu na kabinet.alfa.hr! Metodičkim materijalima, edukacijama i ostalim Alfinim proizvodima i uslugama pristupajte putem personaliziranog, suvremenog sustava krojenog prema vašim potrebama. No bez brige, vaša selidba ne mora biti preko noći ‒ Alfa Portal još će neko vrijeme biti tu!  

Radosna učionica

Nakon sudjelovanja na stručnom usavršavanju na tečaju “A Happy Lesson: Valuable Tips to Create a Joyful Classroom” koji se održao u Cefalu od 10. srpnja do 15. srpnja 2023. godine. učiteljica Daniela Žižanović iz Osnovne škole Pantovčak primjenjivala je naučene inovativne metode poučavanja i edukativne igre u svom razredu tijekom školske godine.

Autorica: Daniela Žižanović, OŠ Pantovčak


Svakom učitelju jako je važno stvoriti pozitivno i sretno okruženje u razredu koje pozitivno utječe na međusobno povezivanje učenika, učenje i boravak u školi.

Edukativnim igrama u razredu stvaramo to pozitivno i sretno okruženje. Učenici se više povezuju, stvara se pozitivno okruženje, povjerenje među vršnjacima, empatija, smanjuje se razina stresa i pojava neželjenih ponašanja među učenicima što pozitivno utječe na disciplinu razreda i njihove međusobne odnose.

Također, danas se učitelji često susreću s izazovom kako motivirati i potaknuti učenike da aktivno sudjeluju na nastavi. Jedan od načina je integracija edukativnih igara jer se smanjuje dosada, a povećava se motivacija i aktivnost učenika.

Edukativne igre i inovativne metode poučavanja nemaju samo zabavnu ulogu već i edukacijsku. Razvijaju kreativnost, kritičko mišljenje, komunikaciju i suradnju. Mogu se provoditi u svim dijelovima sata i služiti kao rekreacijske pauze.

Vrlo zanimljiva edukativna igra Pet stvari razvija sve to. Učenici trebaju imenovati 5 stvari iz okoline, dodirnuti i imenovati 4 stvari iz okoline, čuti i imenovati 3 zvuka iz okoline, pomirisati i imenovati 2 mirisa iz okoline i osjetiti u sebi 1 osjećaj.

Kao odličnu rekreativnu pauzu možemo koristiti edukativnu igru Jabuka, Banana, Naranča. Svaka riječ - voće označava jedan pokret: Jabuka - naprijed, Banana – nazad, Naranča – okret. Na učiteljičin znak učenici slušaju zadanu riječ i prave pokrete.

 

 

Edukativna igra Zvučne kulise igra se u krugu. Učenici slušaju priču koju im pripovijeda učiteljica. Učenici prate priču proizvodeći zadane zvukove iz priče.

Učenici u paru igraju edukativnu igru Umjetnost leđa uz leđa. Prvi učenik ima zadatak na papir nacrtati jednostavan crtež. Zatim drugom učeniku govori što i gdje na papiru treba crtati da im crteži budu jednaki. Nakon što učenik završi crtež, zamjene uloge.

 

 

Na satima Matematike može poslužiti edukativna igra Jedan, dva, tri, banana. Učenici broje redom brojeve i na zadani broj moraju reći banana. Npr… jedan, dva, banana, četiri, pet, banana….

Edukativna igra Dvoglavi gospodar igra se tako da se učenici podijele u parove. Svakom paru ostatak učenika postavlja pitanja, a oni moraju u isto vrijeme govoriti odgovore. Jedan učenik odgovara na pitanje, a druga ga prati i pokušava dati jednak odgovor.