PODRUČJE: Neposredni rad s učenicima

VRSTA: Redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: stresne situacije, otpornost


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumijet ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• pojam otpornosti
• zaštitne i rizične faktore razvoja otpornosti
• teoriju i istraživanja o otpornosti.

 Također, moći ćete i:

• razumijeti načine razvoja otpornosti kod djece
• razumijeti kako u školi razvijati otpornost kroz nastavni proces
• upoznati karakteristike ljudi visoke otpornosti.

Ova je online edukacija za Vas jer...

Vi ste ravnatelj koji je odgovaran za veliki broj zaposlenika i želi poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju za rad.
• Vi ste učitelj/nastavnik koji želi unaprijediti svoja znanja o otpornosti.
• Vi ste roditelj/skrbnik koji želi najbolje za svoje dijete.

Preduvjeti:

• iskustvo vođenja razreda (korisno ali nije imperativ)
• učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave
• ravnatelj, pedagog, socijalni pedagog, psiholog, roditelj.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije: 

• promisliti o vlastitom doprinosu razvoju otpornosti kod djece.

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

• prakticirati primjene načina razvoja otpornosti kod djece.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 A (10 min)
Pojam otpornosti

B (20 minuta)
Zaštitini i rizični faktori razvoja otporsnoti

C (10 minuta)
Teorije i istraživanja o otpornosti

D (10 minuta)
Načini razvoja otpornosti kod djece u nastavnom procesu

E (10 minuta)
Karakteristike ljudi visoke otporsnosti

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)