PODRUČJE: rani i predškolski odgoj i obrazovanje

VRSTA: predavanje, izlaganje kvalitetne odgojno-obrazovne prakse

METODE: suradničko i istraživačko učenje

KLJUČNE RIJEČI: dijete kao jednakopravan i aktivan sudionik osobnog odgoja i obrazovanja, prijelaz iz dječjeg vrtića u osnovnu školu, roditelji, suradnja, dokumentiranje


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove ćete edukacije:

• prepoznati usmjerenost na postignuća djeteta kao prediktor aktualne dobrobiti djeteta
• upoznati različite mogućnosti dokumentiranja razvoja djece
• analizirati važnost praćenja i dokumentiranja razvoja djece
• analizirati svrhovitost uključivanja djece i roditelja u dokumentiranje razvoja djece.

Također, moći ćete i:

• kvalitetno voditi razvojnu mapu djeteta u godini pred polazak u osnovnu školu.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste odgojno-obrazovni stručnjak- praktičar. Usmjerenost na dobrobit djece i razvoj kvalitete odgojno-obrazovne prakse usmjerava Vas na propitivanje mogućnosti razvoja procesa, dokumentiranja i poticanja razvoja djeteta i jednakopravno uključivanje djece i roditelja. Ova edukacija nudi znanstveno potkrijepljene, kvalitetne, praktične mogućnosti. Umrežavanje praktičara i znanstvenika optimalan je način razvoja odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Preduvjeti:

• zainteresiranost za osobni profesionalni razvoj
• usmjerenost na dobrobit djece
• spremnost za suradnju s roditeljima djece upisane u dječji vrtić.

Poslije online edukacije preporučamo Vam:

• preuzeti i dijeliti materijale (prezentaciju)
• istražiti mogućnosti primjene ponuđenog u praksi
• proučiti dostupnu literaturu iz područja prijelaza

  • Visković, I., Višnjić Jevtić, A. (2019). Je li važnije putovati ili stići? Prijelazi djece rane i predškolske dobi iz obitelji u odgojno-obrazovne institucije. Zagreb: Alfa.
  • Visković, I., Mikulandra, K. (2021). Dječja perspektiva prijelaza iz dječjeg vrtića u osnovnu školu. Acta Iadertina, 18 (1), 29-45 doi:10.15291/ai.3399
  • Višnjić Jevtić, A., Visković, I. (2021). What about Us? Children´s Perspectives on their Wellbeing. Psicología, Conocimiento y Sociedad, 11(1), 57-78.
  • Višnjić Jevtić, A., Visković, I. Children’s perspective on transition from kindergarten to primary school. Croatian experience. U J. LoCasale-Crouch i Tatalović Vorkapić, S. (ed.) Supporting Children’s Well-Being During Early Childhood Transition to School (42-59). IGI Global. I
  • Visković, I., Višnjić Jevtić, A. (2020). Transition as a shared responsibility. International Journal of Early Years Education, 28(3), 262-276.
  • Visković, I. (2018). Postupci prijelaza iz dječjeg vrtića u osnovnu školu. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 20 (3).

• razvijati osobnu praksu u području odgojno-obrazovnih prijelaza
• pridružiti se sljedećim edukacijama.

 

O VAŠIM PREDAVAČICAMA

Ivana Visković docentica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Predaje pedagogiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te kulturu odgojno-obrazovne ustanove na Odsjeku za rani i predškolski odgoj. Uže su joj područje znanstvenog interesa pedagoške dimenzije kulture – odgojne vrijednosti, prijelazi, razvoj odgojno-obrazovne prakse, aktivno i jednakopravno sudjelovanje djece te suradnja s roditeljima. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova publiciranih u recentnim časopisima. Suautorica je dviju znanstvenih monografija te poglavlja knjiga priznatih znanstvenih izdavača (Springer, Routledge, Alfa, IGI Global). Članica je istraživačkog tima projekta Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RPOO (MORENEC, IP-2019-04-2011) financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Sudionica je brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i znanstveno stručnih konferencija. Članica je OMEP-a Hrvatska.

Sanda Erceg i Jasna Jurić odgajateljice su u Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce” Makarska. Dugi niz godina zajedno rade, zajedno istražuju i refleksivno razvijaju odgojno-obrazovnu praksu. Usmjerene su na kreiranje optimalnih odgovora na zamijećene interese i potrebe djece. Razvojnu mapu prepoznaju kao način poticanja individualnog razvoja te je to područje njihova užeg interesa.

Neda Grbin odgajateljica je u Dječjem vrtiću „Radost” Zadar. Usmjerena je na osobni profesionalni razvoj – sudjeluje u stručnom usavršavanju i redovito izlaže svoju praksu na stručnim skupovima. Članica je OMEP-a Hrvatska, a 2018. dobitnica nagrade za projekt „Jelovnik s okusom Mediterana”. Na razvojnim mapama djece sustavno radi i istražuje ih zadnjih 10-ak godina.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (40 minuta) 
• predavanje „Je li važnije putovati ili stići? – Razvojna mapa u odgojno-obrazovnoj praksi” (Prijelaz djece iz dječjeg vrtića u osnovnu školu)

B (20 minuta)
• primjer dobre prakse 1 „Razvojna mapa u odgojno-obrazovnom procesu”

C (20 minuta)
• primjer dobre prakse 2 „Razvojna mapa – priča o jedinstvenosti svakog djeteta”

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta).