PODRUČJE: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

MODUL: Dobrobit djeteta počinje suradnjom

KLJUČNE RIJEČI: dijete kao jednakopravni i aktivni dionik osobnog odgoja i obrazovanja, prijelaz iz dječjeg vrtića u osnovnu školu, postupci prijelaza, roditelji, suradnja, umrežavanje


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije znat ćete:

• prepoznati usmjerenost na postignuća djeteta kao prediktor aktualne dobrobiti djeteta
• različite postupke prijelaza djece iz dječjeg vrtića u osnovne škole
• analizirati važnost suradnje svih dionika odgojno-obrazovnog procesa
• analizirati mogućnosti uključivanja djece i roditelja u postupke prijelaza.

Također, moći ćete i:

• organizirati kvalitetne postupke prijelaza u godini pred polazak u osnovnu školu.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste odgojno-obrazovni stručnjak praktičar. Usmjerenost na dobrobit djece i razvoj kvalitete odgojno-obrazovne prakse usmjerava Vas na propitivanje mogućnosti razvoja procesa, dokumentiranja i poticanja razvoja djeteta i jednakopravno uključivanje djece i roditelja. Ova edukacija nudi, znanstveno potkrijepljene, kvalitetne praktične mogućnosti. Umrežavanje praktičara i znanstvenika optimalan je način razvoja odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Preduvjeti:

• zainteresiranost za osobni profesionalni razvoj
• usmjerenost na dobrobit djece
• spremnost odgojno-obrazovnih stručnjaka praktičara (odgajatelja i učitelja) za suradnju s roditeljima djece uključene u dječji vrtić.

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

• preuzeti i dijeliti materijale (prezentaciju)
• istražiti mogućnosti primjene ponuđenog u praksi
• proučiti dostupnu literaturu iz područja prijelaza

  • Visković, I., Višnjić Jevtić, A. (2019). Je li važnije putovati ili stići? Prijelazi djece rane i predškolske dobi iz obitelji u odgojno-obrazovne institucije. Zagreb: Alfa.
  • Visković, I., Mikulandra, K. (2021). Dječja perspektiva prijelaza iz dječjeg vrtića u osnovnu školu. Acta Iadertina, 18 (1), 29-45 doi:10.15291/ai.3399
  • Visnjic-Jevtic , A., Visković, I. (2021). What about Us? Children´s Perspectives on their Wellbening. Psicología, Conocimiento y Sociedad, 11(1), 57-78.
  • Višnjić Jevtić, A., Visković, I. Children’s perspective on transition from kindergarten to primary school. Croatian experience. U J. LoCasale-Crouch i Tatalović Vorkapić, S.(ed.) Supporting Children’s Well-Being During Early Childhood Transition to School (42-59). IGI Global.
  • Visković, I., Višnjić Jevtić, A. (2020). Transition as a shared responsibility. International Journal of Early Years Education, 28(3), 262-276.
  • Visković, I. (2018). Postupci prijelaza iz dječjeg vrtića u osnovnu školu. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 20 (3).

• razvijati osobnu praksu u području odgojno-obrazovnih prijelaza
• pridružiti se sljedećim edukacijama.

 

O VAŠIM PREDAVAČIMA

Ivana Visković docentica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Predaje pedagogiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te kulturu odgojno-obrazovne ustanove na Odsjeku za rani i predškolski odgoj. Uže područje njezina znanstvenog interesa jesu pedagoške dimenzije kulture – odgojne vrijednosti, prijelazi, razvoj odgojno-obrazovne prakse, aktivno i jednakopravno sudjelovanje djece te suradnja s roditeljima. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova publiciranih u recentnim časopisima. Suautorica je dviju znanstvenih monografija te poglavlja knjiga priznatih znanstvenih izdavača (Springer, Routledge, Alfa, IGI Global). Članica je istraživačkog tima projekta Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RPOO (MORENEC, IP-2019-04-2011) financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Sudionica je brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i znanstveno stručnih konferencija. Članica je OMEP-a Hrvatska.

Snješka Baksa, Aleksandra Boršić i Nikola Kraljić, odgajatelji su u DV-u Cvrčak iz Čakovca, PO Pčelice Ivanovec. Vrtić Pčelice prepoznat je kao vrtić u kojem se njeguje timski rad, gdje su odgajatelji otvoreni za konstruktivne prijedloge i kritike. Otvorenost za novitete i promjene odlika su odgojatelja Pčelica.

Marijana Bušelić, učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom Matematika. Radi u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića. Voditeljica je dramske grupe INA i njezini scenski nastupi čest su gost na natjecanju LiDraNo gdje postižu zapažene rezultate. Suradnju s dječjim vrtićem prepoznaje kao obostranu dobrobit za školsku i predškolsku djecu.

Marina Josipović, odgajateljica u DV-u Biokovsko zvonce u Makarskoj. Cijeli svoj profesionalni vijek usmjerena je na propitivanje, istraživanje i refleksivan razvoj odgojno-obrazovne prakse. Aktivno surađuje s djecom, roditeljima i stručnjacima praktičarima iz područja ranog i primarnog odgoja i obrazovanja.

Zorica Mihaljević, četrdeset godina bila je odgajatelj u DV-u Biokovsko zvonce u Makarskoj. Sada je odgajatelj u penziji, ali ne i u mirovini. I dalje aktivno surađuje u osmišljavanju, organizaciji, provedbi i vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa.

Magda Henok učiteljica je u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica. Rad s učenicima u procesu prijelaza iz vrtića u osnovnu školu smatra posebno važnim pa mu i prilazi s dodatnim zanimanjem i pozornošću. Dječju pažnju nastoji obogatiti suradnjom vrtića i škole, zajedničkim aktivnostima, posjetima i svečanostima, a u svemu veliku inspiraciju pronalazi u primjeni dramske igre u svakodnevnom radu. Različitim dramskim aktivnostima nastoji „obogatiti” dječje rano učenje i poučavanje, nastavni proces, odgojni i obrazovni aspekt učenja, ukratko sve ono što čini jedno djetinjstvo.

Ita Lalić učiteljica je razredne nastave u Osnovnoj školi Tučepi. Dugi niz godina radi u različitim osnovnim školama na području Makarske rivijere, a radila je i u dječjem vrtiću. Tijekom dugogodišnjeg rada s djecom i roditeljima, kroz prizmu odgajatelja i učitelja, uočava i prepoznaje igru kao sastavnicu učinkovitog procesa učenja i obrazovanja djece. U prijelaznom razdoblju između vrtića i škole, ali i u nastavi na daljinu, igra je ona ključna spona koja olakšava prijelaz u formalni školski sustav, potiče kreativnost i individualni razvoj svakog djeteta.

Jelena Topić odgajateljica je u DV-u Biokovsko zvonce u Makarskoj, asistentica na Filozofskom fakultetu u Splitu na kolegijima pedagogije ranog i predškolskog odgoja te doktorandica pedagogije na Sveučilištu u Zadru. Usmjerena je na propitivanje i istraživanje dobrobiti djece u RPOO-u.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (40 minuta)
• Predavanje Postupci prijelaza djece iz dječjeg vrtića u osnovnu školu – Dobrobit djeteta počinje suradnjom

B (15minuta)
• Primjer dobre prakse 1: Umrežavanje kao dio prijelaza i prediktor dobrobiti djece (Marina Josipović i Zorica Mihaljević, odgajateljice; Marijana Bušelić, učiteljica)

C (15 minuta)
• Primjer dobre prakse 2: Dobri susjedi (Snješka Baksa, Aleksandra Boršić, Nikola Kraljić; odgajatelji)

D (5 minuta)
• Primjer dobre prakse 3: Uloga učitelja (Magda Henok, učiteljica)

E (15 minuta)
• Primjer dobre prakse 4: Rana pismenost (Jelena Topić, odgajateljica i Ita Lalić, učiteljica)