Rad s učenicima s teškoćama u razvoju zahtjevna je zadaća za učitelja. Potrebno je služiti se metodama poučavanja prilagođenim specifičnoj teškoći i ostvarivati zadane ishode te pritom učeniku biti poticaj i podrška.


PODRUČJE: Nastavne kompetencije

KLJUČNE RIJEČI:učenici s teškoćama, specifične teškoće, važnost učitelja


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• važnost učitelja u životu učenika s TUR-om
• obilježja pojedinih teškoća s kojima se učenici susreću
• rizične i zaštitne čimbenike škola/učitelja u radu s učenicima s TUR-om.

Također, moći ćete i:

• promisliti o vlastitom stavu povezanim s vrstom teškoća kod djece
• shvatiti važnost poštivanja ishoda iz programa postupanja povezanih s pojedinim učenicima i njihovim teškoćama
• upoznati načine rada s djecom s teškoćama na osobnoj razini promišljanja i doprinosa.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva
• Vi ste učitelj koji želi osvježiti svoja znanja ili unaprijediti svoj rad u pristupu učenicima s teškoćama u razvoju.

Preduvjeti:

iskustvo vođenja razreda (korisno ali nije imperativ)
učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave
ravnatelj, pedagog, socijalni pedagog, psiholog.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 A (10 min)
Uvod u temu

B (20 minuta)
• Inkluzija učenika s teškoćama i uloga učitelja u nastavi

C (10 minuta)
• Rizični i zaštitni čimbenici za rad s djecom s TUR-om

D (10 minuta)
• Zašto je teško raditi s učenicima s teškoćama (sama teškoća, moji osobni resursi i stavovi)

E (5 minuta)
• Poticaj i podrška učiteljima u radu s djecom s teškoćama

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (5 minuta)