Saznajte kako možete pomoći djeci u razvijanju i održavanju socijalnih veza s vršnjacima i na taj način pozitivno utjecati na razvoj njihova samopoštovanja i socijalnih kompetencija.


VRSTA: Redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: socijalne kompetencije, održavanje odnosa, samopoštovanje


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumijet ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• važnost podržavajućeg odnosa u odrastanju djece
• socijalni razvoj djece
• socijalne veze i stvaranje prijateljstva.

Također, moći ćete i:

• razlikovati učenje socijalnih vještina povezanih sa socijalnim kompetencijama
• uočiti razlike u emocionalnoj i socijalnoj usamljenosti
• saznati kako pomoći u stvaranju boljih odnosa vršnjaka u školi.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste ravnatelj koji je odgovaran za veliki broj zaposlenika i želi poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju za rad.
• Vi ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva.
• Vi ste roditelj/skrbnik koji želi najbolje za svoje dijete.

Preduvjeti:

• iskustvo vođenja razreda (korisno ali nije imperativ)
• učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave
• ravnatelj, pedagog, socijalni pedagog, psiholog, roditelj.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 min)
Socijalni razvoj djece i podržavajući odnosi u obitelji i školi

B (20 minuta)
Socijalne veze među vršnjacima, poštivanje pravila, uputa i dogovora

C (10 minuta)
Dimenzije socijalnih odnosa – prijateljstvo/popularnost

D (10 minuta)
Ponašanja, misli, osjećaji u djece koje vršnjaci emocionalno ili socijalno isključuju


E (10 minuta)
Poticaj i podrška učiteljima: kako pomoći u stvaranju odnosa među vršnjacima

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)