Osvijestite važnost čitanja u početnom radoblju školovanja, otkrijte nove ideje kako motivirati učenike za čitanje i upoznajte se s estetski vrijednim naslovima hrvatske i svjetske dječje književnosti.


MODUL:Hrvatski jezik u razrednoj nastavi

VRSTA: Redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: lektira, izbor, literarna vrijednost, recepcijske mogućnosti


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumijet ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• važnost čitanja u početnom razdoblju školovanja
• motivirati učenike za čitanje
• estetski vrijedne naslove hrvatske i svjetske dječje književnosti koji su primjereni za čitanje učenicima 3. i 4. razreda osnovne škole
• izabrati kvalitetan tekst.

Također, moći ćete i:

• osmisliti literarni kurikul za 3. i 4. razrede osnovne škole
• pomiriti kanonska djela i suvremene interese
• pristupiti djelima izabranim za lektiru na kreativniji način
• jačati socijalnu prirodu učionice pomoću književnih tekstova.

Ova je online edukacija za Vas jer...

Vi ste učitelj/učiteljica koji/koja treba poboljšati učeničke mogućnosti za ostvarenje zadanih ciljeva iz književnosti i želite poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju za rad.

Preduvjeti:

• učitelj/učiteljica razredne nastave (koriano, ali nije imperativ)

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije:

• Pogledati koja su književna djela za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole u ponudi u školskoj knjižnici, a koja u obližnjoj mjesnoj knjižnici.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Dr. sc. Dubravka Težak (1955) redovita je profesorica u trajnom zvanju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predaje kolegije iz dječje književnosti. Područja su njezina interesa hrvatska dječja književnost u europskom kontekstu, suvremena stremljenja u hrvatskoj dječjoj književnosti, djela dječje književnosti u programu obveznoga obrazovanja. Urednica je brojnih knjiga za djecu i mladež, autorica antologija  iz dječje književnosti i čitanki za mlađe razrede osnovne škole. Objavila je knjige: Dječji junak u romanu i filmu, Hrvatska poratna dječja priča, Mato Lovrak – Ivo Kušan (suautor M. Crnković), Priče o dobru, priče o zlu (suautor M. Čudina-Obradović), Mirotvorni razred (suautor M. Čudina-Obradović), Primjeri iz dječje književnosti (suautori Z. Diklić, I. Zalar), Interpretacija bajke (suautor S. Težak), Povijest hrvatske dječje književnosti  (suautor M. Crnković), Kratki prikazi te Portreti i eseji o hrvatskim dječjim piscima i Kreativni pristup lektiri (suautor M. Gabelica).

 

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 minuta) Važnost čitanja, zrelo čitanje, kriteriji izbora

B (5 minuta) Ponuda književnih djela fantastičnog diskursa primjerenih učenicima 3. i 4. razreda osnovne škole /kraći tekstovi: bajke, fantastične priče/

C (5 minuta) Ponuda književnih djela fantastičnog diskursa primjerenih učenicima 3. i 4. razreda OŠ /duži tekstovi: fantastične priče/

D (5 minuta) Ponuda djela realističnog diskursa primjerenih učenicima 3. i 4. razreda OŠ /kraći tekstovi: pripovijetke/

E (5 minuta) Ponuda djela realističnog diskursa primjerenih učenicima 3. i 4. razreda OŠ /duži tekstovi: romani/

F (5 minuta) Ponuda ostalih književnih vrsta primjerenih učenicima 3. i 4. razreda OŠ /pjesme, basne, igrokazi/

G (10 minuta) Primjeri kreativnog pristupa obradi izabranih tekstova

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)