PODRUČJE: Engleski jezik

MODUL: November is all about English!

KLJUČNE RIJEČI: glazba, oluja ideja, kreativno pisanje, suradničko učenje, igrifikacija, argumentiran stav


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• koristiti glazbu kao poticaj učenicima za kreativno pisanje
• provesti suradničko učenje te formativno vrednovanje pisanja (vršnjačko vrednovanje).

Također, moći ćete i:

unaprijediti digitalne sposobnosti koristeći digitalne alate (AnswerGarden, Tricider).

Ova je online edukacija za vas jer...

Vi ste učitelj koji želi unaprijediti metode poučavanja u području kreativnog pisanja
• Vi ste učitelj koji motivira učenike na kreativno izražavanje i uporabu jezičnih struktura u zadanom kontekstu
• Vi ste učitelj koji podučava učenike refleksiji, vršnjačkom vrednovanju i argumentiranom stavu.

 

O VAŠIM PREDAVAČICAMA

Danijela Radić profesor je engleskog i francuskog jezika i književnosti, promovirana u zvanje učitelja savjetnika. Poučava engleski i francuski jezik u Osnovnoj školi Brda" u Splitu. Dobitnica je nagrade MZO-a za najuspješnijeg odgojno-obrazovnog radnika za šk. god. 2020./2021. Sudjelovala je u provođenju cjelovite kurikularne reforme kao članica Radne skupine predmetnog kurikuluma za Francuski jezik u šk. god. 2019./2020. i šk. god. 2020./2021. Predavač je na brojnim rdionicama, webinarima i skupovima na županijskoj i državnoj razini. Sa svojim učenicima i kolegama sudjeluje u projektima na svim razinama. Od 2018. licencirani je ispitivač/ocjenjivač za ispit DELF Ministarstva obrazovanja Republike Francuske i njihovog Međunarodnog centra za obrazovne studije. Također je mentor učenicima koji su uspješno položili međunarodni, certificirani ispit o poznavanju francuskoga jezika pod nazivom Školski DELF (DELF scolaire) na razinama A1 i A2.

Ivana Bokavšek profesor je engleskog i talijanskog jezika, a zaposlena je u OŠ Spinut u Splitu kao učitelj engleskog jezika i napredovala je u zvanje učitelj savjetnik. Od 2012. godine aktivna je u planiranju i izvedbi projekata Comenius, Erasmus+ i eTwinning kao koordinator i sudionik. Članica je radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme. Trostruka je dobitnica nagrade MZO-a za najuspješnijeg odgojno-obrazovnog radnika za šk. god. 2018./2019., 2019./2020. i 2021./2022. te predaje na brojnim radionicama, webinarima i konferencijama na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.