U zadnjem predavanju iz modula Energija naučit ćete kako komunicirati o energiji i njezinim tokovima, grafički prikazati pretvorbe energije i izvoditi jednostavne pokuse sa svojim učenicima.


MODUL: Energija

VRSTA: redovita nastava

PODRUČJE ILI DOMENA: Priroda i društvo

KLJUČNE RIJEČI: energija, očuvanje energije, disipacija


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete:

• slijediti energetske tokove, pretvorbe i prijenos energije
• komunicirati o energiji i njezinim tokovima
• grafički prikazati pretvorbe energije
• donijeti informiranu odluku o problemima s energijom razumijevajući posljedice.

Također, moći ćete i:

• izvoditi jednostavne pokuse kojima učenicima gradimo predodžbu o energiji
• uskladiti jezik struke i svakodnevni govor.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj koji želi unaprijediti načine na koje komuniciramo o energiji.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Planinka Pećina, dipl. ing., fizičarka je, autorica udžbenika iz fizike za osnovnu školu i metodičarka fizike. Radeći na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, bavila se metodikom fizike, a osobito pokusima u nastavi fizike u istraživački usmjerenoj nastavi fizike.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta) Rasprava o uvodnom pokusu


B (5 minuta) Što je energijska pismenost?


C (5 minuta) Pregled stanja po kurikulumu


D (15 minuta) Aspekti energije


E (5 minuta) Pokus

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)