Ovaj put bavit ćemo se suradničkim odnosima u jaslicama i zajedno ćemo pokušati pronaći odgovor na pitanje koliko rano je dovoljno rano početi osmišljavati poticajno i suradničko okruženje u jaslicama.

Kao i uvijek, temu sagledavamo iz kuta znanstvenika i praktičara.

 

PODRUČJE: rani i predškolski odgoj

KLJUČNE RIJEČI: jaslice, suradnički odnosi, emotivne veze, poticajno okruženje


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• prepoznati snage i resurse obitelji u odgojno-obrazovnom kontekstu
prepoznati važnost suradnje sa zajednicom te koristiti resurse zajednice za dobrobit djeteta i obitelji
• prepoznati i vrednovati postupke odgojno-obrazovnih prijelaza (iz obitelji u ustanove RPOO-a).

Također, moći ćete i:

kritički promišljati o kvalitetnim poticajima za dječju igru, učenje, izražavanje i stvaranje u jaslicama
• analizirati igrovno, prostorno, materijalno i socijalno okruženje u jaslicama 
• analizirati alternativne programe rada u jaslicama.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• svi zajedno možemo odgovoriti na pitanje: Koliko rano je dovoljno rano početi osmišljavati poticajno i suradničko okruženje u jaslicama?

 

O VAŠIM PREDAVAČICAMA

Doc. dr. sc. Adrijana Višnjić-Jevtić docentica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je znanstvenih i stručnih radova, sudionica znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova te međunarodnih projekata. Članica je istraživačkog tima projekta Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RIPOO (MORENEC, IP-2019-04-2011) financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Članica je uredništva međunarodnih časopisa. Osnivačica je strukovne udruge (Udruga odgojitelja Krijesnice) čija je predsjednica bila u dva mandata (2008. – 2016.) te hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske organizacije za odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu (OMEP) čija je i predsjednica od 2011. do danas. Potpredsjednica je svjetskog OMEP-a za Europu. Članica je EECERA-e, TACTYC-a te IPDA.

Marija Meandžija Vukelić odgojiteljica je u Dječjem vrtiću Duga Resa. Kreativnost i svijet mašte odveli su je i amaterski na kazališne daske na kojima je pripremila mnogobrojne predstave za djecu i mlade. Sudjelovala je na Državnoj smotri projekata gdje je ostvarila zapažen uspjeh. Istraživanjem i stjecanjem iskustva kontinuirano se usavršava. Autorica je priče Oyoo, rođen na cesti koju je predstavila djeci vrtića Duga Resa, ali i široj publici.

Anka Cerovečki magistra je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te waldorfska odgajateljica. Zaposlena je u DV Vjeverica u Zagrebu gdje je 2012. sudjelovala u pokretanju waldorfskog programa, a 2018. u otvaranju waldorfskih jaslica. Surađuje s IWP-om (Institutom za waldorfsku pedagogiju), Waldorfskom inicijativom Iskra iz Osijeka, EOS centrom (centar za doživljajnu i relacijsku pedagogiju).

Matea Bunčić je odgojiteljica pripravnica zaposlena u Dječjem vrtiću Dobro Drvo. Područje svoga interesa usmjerila je na STEM odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi, odnosno na interdisciplinarni pristup učenju koji uklanja tradicionalne barijere.

Morana Kralj Oslaković magistra je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zaposlena je u Dječjem vrtiću Dobro Drvo u kojem je odradila pripravnički staž. Godinu dana provodila je dramski odgoj u odgojnim skupinama pod vodstvom kazališne i likovne umjetnice Krune Tarle te se tako usavršavala u području dramske pedagogije.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (0 – 30 minuta)
doc. dr. sc. Adrijana Višnjić-Jevtić: Suradnički odnosi u jaslicama

B (31 –45 minuta)
Marija Meandžija: Važnost emotivne veze u jaslicama

C (46 – 60 minuta)
Matea Bunčić i Morana Kralj Oslaković: Poticajno okruženje u jaslicama

D (61 – 75 minuta)
Anka Cerovečki: Waldorfske jaslice

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta).