MODUL: Neposredni rad s učenicima

VRSTA: Redovita nastava

PODRUČJE: Odrastanje 

METODA POUČAVANJA: Predavanje

KLJUČNE RIJEČI: odrastanje, dječaci, djevojčice


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumijet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

spolne razlike između dječaka i djevojčica
uzroke različitih ponašanja i odnosa prema okolini u kojoj odrastaju
faze odrastanje dječaka i razumijevanje teškoća.

Također, upoznat ćete i:

 aktiviranje hormona i utjecaj na ponašanja
 agresivna ponašanja dječaka (uloga majke i oca)
• okolina i utjecaj na razvoj

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste ravnatelj koji je odgovoran za velik broj zaposlenika i želite poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju na rad
• Vi ste učitelj koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva

Preduvjeti:

učitelj razredne nastave, nastavnik predmeta
ravnatelj, pedagog, socijalni pedagog, psiholog, roditelj.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 min)
• Spolne razlike između dječaka i djevojčica

B (10 minuta)
• Utjecaj hormona na ponašanje i odrastanje 

C (10 minuta)
Tri faze u odrastanju dječaka 

D (10 minuta)
• Razumijevanje okoline i shvaćanje određenih faza razvoja (agresivnost) kod dječaka

E (10 minuta)
• Uloga oca (muške osobe) u odrastanju dječaka

F (10 minuta)
• Okolina i utjecaj na razvoj dječaka

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)