Upoznajte se s didaktičkim materijalima te ovladajte njihovim korištenjem u nastavi prirode i društva. 


VRSTA: redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: didaktički materijali, konkretizacija, apstrakcija, nastava PiD-a, ostvarivanje ishoda

METODA POUČAVANJA: interaktivno predavanje


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• primjeniti različite didaktičke materijale u nastavi PiD-a s obzirom na razvojno razdoblje učenika 
• opisati pojedine metode u odgojno-obrazovnom procesu
• procjenjivati uspješnost pojedinih metoda/postupaka u ovisnosti o cilju i očekivanim ishodima PiD-a
• korištenjem specifičnih didaktičkih materijala pratiti učenika na putu od konkretizacije do apstrakcije

Također, moći ćete i:

• samostalno pripremiti i primijeniti prikazane metode u svom odgojno-obrazovnom radu.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj koji želi razvijati svoje opće i specifične kompetencije potrebne za korištenje i odabir različitih didaktičkih materijala u nastavi PiD-a
• Vi ste učitelj koji se želi prisjetiti ili upoznati nove didaktičke materijale te ovladati njihovim korištenjem u nastavi PiD-a, a ujedno i steći kompetencije za kritičko promišljanje o njihovoj ulozi u procesu odgoja, poučavanja i učenja.

Poslije online edukacije preporučamo Vam:

• primijeniti u svom odgojno-obrazovnom radu didaktičke materijale prikazane na webinaru. 

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Marija Lesandrić, mag. prim. educ., učiteljica mentorica i Montessori pedagoginja, učiteljica je razredne nastave u OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci. Doktorandica je na Filozofskom fakultetu u Osijeku i vanjska suradnica na Učiteljskom studiju Sveučilišta u Slavonskome Brodu. Ondje surađuje na izvođenju kolegija: Metodičke vježbe Prirode i društva, Istraživačka nastava Prirode i društva te Suvremene nastavne strategije. Jedna je od autorica udžbeničkog kompleta Priroda, društvo i ja za 3. razred. Napisala je i objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova i poglavlja knjiga, a autorica je i digitalnih materijala koji prate udžbeničke serije. Aktivna je sudionica međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija te projekata Erasmus+. Dobitnica je nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za 2020. i 2021. za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike te nagrade Vukovarsko-srijemske županije za mentorstvo učenicima koji su postigli nacionalni uspjeh.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 minuta)
• Uvodni dio 

B (30 minuta)
• Prikaz didaktičkih materijala koji se mogu koristiti u nastavi PiD-a

C (5 minuta)
• Zaključak