MODUL: dodatna nastava fizike

VRSTA: redovita nastava, dodatna nastava, izvannastavne aktivnosti

PODRUČJE: fizika za osnovnu školu, neposredni rad s učenicima

METODA POUČAVANJA: istraživačko učenje, rješavanje problema

KLJUČNE RIJEČI: daroviti učenici, natjecanja u znanju, tijela i tvari, međudjelovanje tijela, rješavanje fizičkih problema, numerički i konceptualni zadatci


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / upoznat ćete:

• neke karakteristike darovitih učenika i natjecatelja u znanju
• primjere zadataka za darovite učenike i natjecanja u znanju
• temeljne koncepte iz tema Tijela i tvari, Međudjelovanje tijela, Energija, Unutarnja energija, Gibanja,Valovi.

 

Ova je online edukacija za Vas jer ste...

• Vi ste učitelj koji želi prilagoditi redovnu nastavu i darovitim učenicima i/ili nastaviti razvijati dodatnu nastavu s učenicima kroz nove sadržaje.
• Vi ste učitelj koji želi razvijati interes za fiziku i unaprijediti svoja znanja i vještine.

Preduvjeti:

• učitelji fizike / STEM-predmeta i učenici viših razreda osnovnih škola (nema preduvjeta).

Poslije online edukacije preporučamo:

Zbirka zadataka iz fizike za darovite učenike i natjecanja u osnovnoj školi (literatura)
 Jasna Cvetković Lay, Ana Sekulić Majurec: Darovito je, što ću s njim? (literatura)
• 
razmisliti o mogućnostima i načinima inkluzije darovitih učenika u redoviti nastavni proces.

 

O VAŠEM PREDAVAČU

Leo Kranjec je učitelj mentor, voditelj Županijskog stručnog vijeća učitelja fizike za Zagrebačku županiju, koji kroz nastavu provodi istraživački pristup.

Anamarija Paulik učiteljica je fizike i kemije u osnovnoj školi. Spremna za poboljšanje vlastite nastave, pohađa edukaciju o darovitoj djeci, identifikaciji i inkluziji u nastavni proces.

Predavači su, uz kolegice Branku Grgić i Katarinu Jerin, autori knjige Zbirka zadataka iz fizike za darovite učenike i natjecanja u osnovnoj školi, koju je odobrila Agencijq za odgoj i obrazovanje kao dodatni nastavni sadržaj.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

UVOD U TEMU (5 minuta)

DAROVITI UČENICI U NASTAVI (10 minuta)

KRATKI KVIZ IZ FIZIČKIH DOMENA TIJELA I TVARI I MEĐUDJELOVANJE TIJELA (15 minuta)

• ispitivanje temeljnih koncepata odgojno-obrazovnih ishoda
• prikaz analize rezultata i kratki komentari

NUMERIČKI ZADATCI VIŠIH KOGNITIVNIH RAZINA (25 minuta)

• predstavljanje problema, promišljanje i primjena fizičkog modela, metode rješavanja

ZAKLJUČAK I EVALUACIJA (5 minuta)

• sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka