U središtu pažnje ove edukacije naći će se pažnja! Kako je poticati kod učenika i kako izraditi materijale za njezin razvoj reći će nam autorice kompleta Pažnja, molim! (1. i 2. ciklus) koje imaju bogato iskustvo rada s učenicima s nedostatkom pažnje.


MODUL: Pažnja

KLJUČNE RIJEČI: pažnja, digitalizacija, vježbe pažnje, Play attention


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije moći ćete / znat ćete:

• poticati učeničku pažnju
• izraditi materijale za razvoj pažnje.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj koji radi s učenicima koji imaju deficit pažnje.

 

O VAŠIM PREDAVAČICAMA

Jadranka Oberman-Sebenji profesorica je psihologije koja 16 godina radi u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana u Osijeku kao školska psihologinja. Licencirana je za provođenje Play attention sustava učenja. Jedna je od autorica kompleta aktivnosti za razvoj pažnje Pažnja, molim! za prvi i drugi ciklus.


Vlatka Benki Brkić učiteljica je razredne nastave u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana Osijek, asistentica je iz interdisciplinarnog područja znanosti na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, radi s pojedinim učenicima na Play attention sustavu učenja, autorica kompleta aktivnosti za razvoj pažnje Pažnja, molim! za prvi i drugi ciklus.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta) Općenito o pažnji, pažnja kod djece

B (5 minuta) Poteškoće s održavanjem pažnje

C (5 minuta) Digitalizacija i pažnja

D (10 minuta) Vježbe za održavanje pažnje i o kompletu aktivnosti Pažnja, molim!

E (5 minuta) Play attention uređaj

 

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)