U svakodnevnim izazovnim situacijama, uz probleme i prepreke, neki su ljudi psihološki otporni na različite stresore i traume, neki se teško nose s njima, a neki nikako. Psihološka otpornost interaktivni je koncept koji se odnosi na odupiranje okolinskim rizicima i prevladavanje životnih nedaća. Istraživanja pokazuju da su psihološki otporne osobe u stanju pozitivno se prilagoditi u kontekstu životnih nedaća. U predavanju će biti riječi o tome koje su kompetencije važne za razvoj otpornosti, kako ih kod učenika jačati te koji programi psihološke otpornosti postoje.


PODRUČJE: psihologija, rad s učenicima

KLJUČNE RIJEČI: psihološka otpornost, jačanje otpornosti kod učenika, socioemocionalne vještine, empatija, kompetencije


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije znat ćete:

• koje su kompetencije važne za razvoj psihološke otpornosti
• kako kod učenika poticati i jačati psihološku otpornost
• koji programi psihološke otpornosti postoje te primijeniti konkretne vježbe i korake.

Također, moći ćete i:

• primjenjivati naučeno.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• ste ravnatelj koji je odgovoran za velik broj zaposlenika i želite poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju na rad.
• ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati vlastite jake strane kako bi ste se nosili s različitim izazovima i teškoćama u svrhu ostvarivanja ciljeva.
 ste učitelj/razrednik koji želi unaprijediti socioemocionalne vještine učenika kako bi oni postali uspješniji u nošenju sa svakodnevnim teškoćama.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije:

• prisjetiti se nekog problema ili nedaće te kako ste reagirali, što vam je pomagalo u nošenju s istim
• kako se nosite s nekim teškim temama kada vam se učenik povjeri ili kada se nađe u nevolji
• što obično kažete, savjetujete ili učinite kako biste ohrabrili i osnažili učenika.

Poželjno je prije edukacije:

• razmisliti kako pomažete učenicima u nošenju s nedaćama
• razmisliti koje su jake strane i kapaciteti vaših učenika
• tko je dostupna mreža podrške i pomoći vašim učenicima
razmisliti jeste li do sada susreli određeni program ili ste kreirali određene vježbe s ciljem poticanja psihološke otpornosti kod učenika.

Poslije online edukacije:

• ono što se čuli primijeniti u praksi, na sebi, u odnosima i različitim situacijama.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Marija Jurić edukacijska je psihologinja s višegodišnjim iskustvom rada u osnovnoj i srednjoj školi koja u svome radu koristi intervencije i vještine iz terapije igrom. Radi kao stručna suradnica – psihologinja u osnovnim školama u Strizivojni i Drenju. U udruzi Klikeraj djeluje kao edukatorica, voditeljica psihološkog savjetovališta Sidro te kao autorica programa poticanja emocionalnih kompetencija i socijalnih vještina za darovitu djecu koji se posljednjih godina održava u Osijeku i Đakovu. Educirala se iz različitih psihoterapijskih pristupa – završila je uvodnu edukaciju iz transakcijske analize TA101, edukaciju iz terapije igrom i midnfulness za djecu i mlade. Uža područja interesa su joj mentalno zdravlje djece i mladih, socioemocionalni razvoj (darovitih) učenika, emocionalna inteligencija, emocionalne i komunikacijske kompetencije te psihološka otpornost.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 A (5 min)
ponoviti što je psihološka otpornost. Potičete li kod učenika psihološku otpornost?

B (15 minuta)
kompetencije važne za psihološku dobrobit i otpornost kod učenika

C (5 minuta)
vježba - Kapetan vlastitog broda

D (15 minuta)
• kako kod učenika razvijati i jačati psihološku otpornost (empatija, komunikacija, suradnja, obogaćivanje sredine)

E (10 minuta)
• vježbe i primjeri, programi za jačanje psihološke otpornosti

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)