Nov način gledanja na učenje i ponašanje djeteta osvijestio je potrebu da svim mogućim i dostupnim znanstveno potkrijepljenim metodama potičemo prirodnu dječju želju za istraživanjem u bogatom osjetilnom okruženju. Na ovoj će se edukaciji, upravo iz perspektive odgojitelja, koji djeluje kao refleksivni praktičar, razmatrati važnost poticajnog i dobro osmišljenog okruženja za djetetov razvoj, suradnja svih sudionika odgojno-obrazovnog rada, stvaranje njihove zajedničke vizije te izazova na koje se može naići u tom procesu. Iako je poticanje razvoja senzorne integracije presudno u predškolskoj dobi, interakcija djeteta s materijalima i okolinom jednako je važna i tijekom djetetova prelaska u školski sustav.

 

PODRUČJE: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

MODUL: RPOO

KLJUČNE RIJEČI: senzorna integracija, osjetila, osjetilni sustavi, multisenzoričko okruženje, auditivni sustav, priprema za školu


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije znat ćete:

• što je senzorna integracija i koji su osjetilni sustavi
• koji je djeci najprirodniji način učenja.

Također, moći ćete i:

• bolje razumjeti djecu s određenim odstupanjima u području senzorne integracije
• osvijestiti kolika je važnost osjetilnog učenja kod pripreme za školu.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste odgojitelj, učitelj ili stručni suradnik koji se bave odgojem i obrazovanjem djece i želite pružiti najbolje uvjete za rast i razvoj djece. Voljni ste i željni novih saznanja koja možete primijeniti u svome radu.

O VAŠIM PREDAVAČICAMA

Ružica Podhraški rođena je 8. rujna 1961. u Osijeku, gdje je 1984. završila Pedagoški fakultet. Svoj profesionalni put nastavlja u Dječjem vrtiću Gajnice u kojem radi kao odgojitelj, odnosno od 2012. kao odgojitelj mentor, dok 2017. napreduje u zvanje odgojitelja savjetnika. Tijekom svog radnog vijeka sudjeluje kao izlagač na brojnim stručnim skupovima te vodi različite radionice i aktivnosti s djecom i roditeljima. Također sudjeluje u pripremi odgojitelja pripravnika za polaganje stručnih ispita. Osim toga ističe se višegodišnjim sudjelovanjem u vođenju radionica i izlaganja za druge odgojitelje na razini vrtića, na županijskoj i međužupanijskoj razini, osobito izlaganja u sklopu Stručno-razvojnog centra: Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija u Dječjem vrtiću Gajnice. Kao posebno područje interesa potrebno je naglasiti stvaranje boljeg razumijevanja i prohodnosti na prijelazu iz predškolskog u školski dio odgojno-obrazovnog sustava.

Ivana Pajk Kraljević rođena je 23. lipnja 1985. u Zagrebu. Nakon završene XI. gimnazije nastavlja obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, gdje 2007. godine stječe zvanje odgojitelja djece predškolske dobi.
Na mnogim usavršavanjima i edukacijama tijekom petnaest godina rada spoznala je važnost senzorne integracije u predškolskom odgoju te se dodatno usavršavala na tom području. Godine 2020. uspješno završava edukaciju Senzorna integracija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu pod vodstvom prof. dr. sc. Ree Fulgosi-Masnjak te iz dotadašnjeg vrtića prelazi u DV Gajnice, koji kao stručno-razvojni centar za senzornu integraciju nudi mogućnost daljnjeg usavršavanja i provedbu stečenih znanja u djelo.