Online vrednovanje postaje lako kada znamo odabrati odgovarajući besplatni digitalni alat te odgovarajuću vrstu pitanja.
Pridružite nam se na ovoj edukaciji te saznajte kako primijeniti online alate za vrednovanje naučenog i za vrednovanje za učenje.

VRSTA: Redovna nastava

PODRUČJE: Informatika, IKT

KLJUČNE RIJEČI: IKT u nastavi, digitalni alati, primjena računala u nastavi, online vrednovanja, vrednovanje


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete / znat ćete:

• odabrati odgovarajući besplatni digitalni alat za izradu online provjere znanja
• postupak online vrednovanja
• odabrati odgovarajuću vrstu pitanja za online provjeru znanja
• primijeniti online alate za vrednovanje naučenog i za vrednovanje za učenje.

Također, moći ćete i:

• napredno primjenjivati IKT u nastavi.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• ste učitelj koji u nastavi želi koristiti online alate za vrednovanje.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije: 

• aktivirati Office365 račun.

Nakon edukacije možete: 

• samostalno istražiti alate.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Marija Draganjac profesorica je matematike i informatike te urednica za Informatiku izdavačke kuće Alfa. Četrnaest godina radi u osnovnoj školi kao učiteljica matematike i informatike. Osim toga autorica je udžbenika iz informatike za osnovnu i srednju školu. U svom radu istražuje načine primjene IKT-a u nastavi Matematike i Informatike. Na brojnim edukacijama i radionicama usavršila je načine korištenja digitalnih alata u nastavi: za pripremu nastave, u online nastavi te za praktičan rad učenika na nastavi.

 

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)
• Uvodni dio, prezentacija

B (15 minuta)
• O alatima za online provjeru znanja (vrednovanja)

C (10 minuta)
• Kako izgleda online vrednovanje?

D (20 minuta)
• Primjer online provjera znanja (vrednovanje naučenog)

Sažetak i pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)

PRIJAVA