ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. LK. A.3.1. Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite sadržaje.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik, u stvaralačkom procesu i izražavanju koristi:

  • likovni jezik (obvezni pojmovi likovnog jezika i oni za koje učitelj smatra da mu mogu pomoći pri realizaciji ideje u određenom zadatku)
  • iskustvo usmjerenog opažanja
  • doživljaj temeljen na osjećajima, iskustvu, mislima i informacijama
  • slobodne asocijacije na temelju poticaja.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “ DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite doživljaje i sadržaje koristeći likovni jezik i udaljene slobodne asocijacije.


SADRŽAJ

Učenik, u stvaralačkom procesu i izražavanju koristi likovni jezik tako da kreće od doživljaja cjeline prema detalju.

Obvezni likovni pojmovi:

Značenje crta: obrisne i gradbene crte.

Boja: Tonsko stupnjevanje. Tonsko i kolorističko izražavanje. Komplementarni kontrast.

Ploha: otisak, matrica, pozitiv – negativ; različite vrste površina (umjetnička djela i okolina).

Crtačka, slikarska i plastička tekstura.

Masa i prostor: različiti odnosi mase i prostora; reljef.

Omjer veličina likova i masa; ravnoteža (simetrija i asimetrija).

Učenik odgovara likovnim i vizualnim izražavanjem na razne vrste poticaja:

  • osobni sadržaji (osjećaji, misli, iskustva, stavovi i vrijednosti)
  • sadržaji likovne/vizualne umjetnosti ili sadržaji/izraz drugih umjetničkih područja
  • sadržaji iz svakodnevnog života i neposredne okoline (informacije).

PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik upoznaje i druge likovne pojmove, ako učitelj smatra da mu mogu pomoći u realizaciji ideje u određenome zadatku.

Učenika se potiče na izražavanje pokretom, zvukom, glumom koje povezuje s likovnim izražavanjem kroz kreativnu igru.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. LK. A.3.2. Učenik demonstrira fine motoričke vještine upotrebom različitih likovnih materijala i postupaka u vlastitom likovnom izražavanju.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik istražuje likovne materijale i postupke u svrhu izrade likovnog uratka.

Uočava i izražava osobitosti likovnih materijala i postupaka pri njihovoj upotrebi.

Demonstrira fine motoričke vještine (preciznost, usredotočenje, koordinacija prstiju i očiju, sitni pokreti).


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik uporabljuje likovne materijale i postupke u svrhu izrade likovnog rada. Pokazuje zadovoljavajući stupanj preciznosti, kontrole materijala i izvedbe detalja.


SADRŽAJ

Učenik koristi neke od predloženih likovnih materijala i tehnika:

Crtački: olovka, ugljen, kreda, flomaster, tuš, pero, kist, lavirani tuš.

Slikarski: akvarel, gvaš, tempere, pastel, flomasteri, kolaž papir, kolaž iz časopisa.

Prostorno-plastički: glina, glinamol, papir-plastika, ambalaža i drugi materijali, aluminijska folija, kaširani papir (papir mâšé).

Grafički: monotipija, kartonski tisak.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učitelj potiče učenika na korištenje većeg broja tehnika i postupaka te na istraživanje njihovih mogućnosti. Vrednuje se učenikov osobni napredak pri korištenju određene tehnike i razvoju finih motoričkih vještina.

Mogućnosti kontrole likovnih materijala uključuju pritisak, nagib, spajanje, i druge postupke.

Razina usvojenosti odnosi se na konkretnu demonstraciju na nastavi te se može i ne mora sumativno vrednovati.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. LK. A.3.3. Učenik u vlastitome radu koristi tehničke i izražajne mogućnosti novomedijskih tehnologija.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik digitalnim fotoaparatom (digitalni fotoaparat, pametni telefon) bilježi sadržaje iz okoline koristeći znanje o likovnom jeziku i drugim likovnim pojmovima; zabilježene sadržaje interpretira u vlastitom vizualnom radu.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik primjenjuje osnovne izražajne mogućnosti likovnog jezika pri bilježenju sadržaja iz vlastite okoline digitalnom kamerom.


SADRŽAJ

Kadar, plan i neki od likovnih pojmova predviđenih ishodom A.3.1.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ishod se ostvaruje zajedno s ishodom A.3.1. te sa na taj način i vrednuje. Ostvaruje se u skladu s tehničkim mogućnostima škole i učenika. Učenici mogu raditi u paru ili skupini te se zajednički služiti dostupnom tehnologijom.