Dragi učitelji, vrijeme je za virtualnu selidbu na kabinet.alfa.hr! Metodičkim materijalima, edukacijama i ostalim Alfinim proizvodima i uslugama pristupajte putem personaliziranog, suvremenog sustava krojenog prema vašim potrebama. No bez brige, vaša selidba ne mora biti preko noći ‒ Alfa Portal još će neko vrijeme biti tu!  

Individualizirani kurikulumi

Svakom učitelju jasno je da ne postoje dva jednaka učenika. Najboljim učiteljima uvijek su se smatrali oni koji su uspijevali otkriti djetetov stil učenja, individualizirati, diferencirati i prilagoditi nastavu baš po mjeri djeteta. Svakomu tko odgovorno promišlja o učiteljskom poslu jasno je da to nije nimalo lako. Ali nije ni nemoguće – uz pravodobnu i stručnu pomoć. Stoga je Alfa za svoje korisnike pripremila godišnje planove rada za redovitu nastavu, nastavu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke te jedinstvenu i konkretnu podršku i na području prilagodbe udžbeničkih izdanja za razrednu nastavu.

Pop-up interaktivna rješenja

Ova novost višestruko će olakšati rad u učionici – bilo da je riječ o fazama obrade novih sadržaja, ponavljanja i vježbanja, provjeravanja naučenoga, uključujući i provjeravanje napisanih domaćih zadaća. Jednostavnim klikom miša u A-udžbeniku na učiteljev zahtjev pojavljuju se animirana pop-up rješenja zadataka. No posebno je dragocjena činjenica da animirano pop-up rješenje uvijek uključuje i postupak rješavanja zadataka, što je iznimno važno za temeljito usvajanje sadržaja.

Zapisi realizacije u e-Dnevnik

Svima je dobro poznato sljedeće: što je nastava zanimljivija i što su učenici više uključeni u nju, a zajedno s njima i učitelji, to više trpi onaj dio koji nikomu baš nije (i ne treba biti) najvažniji – pedagoška dokumentacija. Najbolji sati najčešće su oni koje učitelji zaborave zapisati u e-Dnevnik. Zato smo pripremili zapise realizacije ze e-Dnevnik za sve nastavne sate koje učitelji vrlo lako mogu kopirati u e-Dnevnik.