ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. A.2.1. Učenik likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite sadržaje.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik odgovara likovnim i vizualnim izražavanjem na razne vrste poticaja.

Učenik, u stvaralačkom procesu i izražavanju koristi:

  • likovni jezik (obvezni pojmovi likovnog jezika i oni za koje učitelj smatra da mu mogu pomoći pri realizaciji ideje u određenom zadatku)
  • iskustvo usmjerenog opažanja
  • izražavanje pokretom, zvukom, glumom koje povezuje s likovnim izražavanjem kroz kreativnu igru
  • doživljaj temeljen na osjećajima, iskustvu, mislima i informacijama.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik se izražava slijedeći pravila kreativnog procesa; likovnim i vizualnim izražavanjem interpretira različite doživljaje i sadržaje koristeći likovni jezik i slobodne asocijacije.


SADRŽAJ

Učenik, u stvaralačkom procesu i izražavanju koristi likovni jezik tako da kreće od doživljaja cjeline prema detalju.

Obvezni likovni pojmovi:

Tok i karakter crta.

Osnovne i izvedene boje. Tonovi boja.

Kontrast svijetlih i tamnih boja, toplih i hladnih boja.

Kontrast oblika i veličina ploha i tijela.

Ritam mrlja, ploha, boja i tijela.

Odnosi veličina likova i masa: veće, manje, jednako.

Učenik odgovara likovnim i vizualnim izražavanjem na razne vrste poticaja:

  • osobni sadržaji (osjećaji, misli, iskustva, vrijednosti i stavovi)
  • sadržaji likovne/vizualne umjetnosti ili sadržaji/izraz drugih umjetničkih područja
  • sadržaji iz svakodnevnog života i neposredne okoline (informacije).

PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik upoznaje i druge likovne pojmove, ako učitelj smatra da mu mogu pomoći u realizaciji ideje u određenome zadatku.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. A.2.2. Učenik demonstrira poznavanje osobitosti različitih likovnih materijala i postupaka pri likovnom izražavanju.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik primjećuje osobitosti likovnih materijala i postupaka te ih primjenjuje pri likovnom izražavanju.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik upotrebljava likovne materijale i postupke u izradi svog likovnog rada.


SADRŽAJ

Učenik koristi neke od predloženih likovnih materijala i tehnika te digitalne tehnologije:

Crtački: olovka, ugljen, kreda, flomaster, tuš, pero, kist, lavirani tuš.

Slikarski: akvarel, gvaš, tempere, pastel, flomasteri, kolaž papir, kolaž iz časopisa.

Prostorno-plastički: glina, glinamol, papir-plastika, ambalaža i drugi materijali, aluminijska folija.

Grafički: monotipija.

Digitalna tehnologija: digitalni fotoaparat, pametni telefon.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

U prve dvije godine učenja naglasak je na upoznavanju tehnika i postupaka kojima se razvijaju fine motoričke vještine (preciznost, usredotočenje, koordinacija prstiju i očiju, sitni pokreti). Učitelj potiče učenika na korištenje što većeg broja tehnika i postupaka te na istraživanje njihovih mogućnosti. Vrednuje se učenikov osobni napredak pri korištenju određene tehnike i razvoju finih motoričkih vještina.

Razina usvojenosti odnosi se na konkretnu demonstraciju na nastavi te se može i ne mora sumativno vrednovati.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. LK. B.2.1. Učenik opisuje likovno i vizualno umjetničko djelo povezujući osobni doživljaj, likovni jezik i tematski sadržaj djela.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik povezuje djelo s vlastitim iskustvom i opisuje osobni doživljaj djela.

Učenik opisuje

  • materijale i postupke
  • likovne elemente i kompozicijska načela
  • tematski sadržaj djela (motiv, teme, asocijacije).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik opisuje detalje i karakteristike tematskih i likovno/vizualnih sadržaja (likovni jezik, materijali, primjeri iz okoline) stvarajući poveznice s osobnim doživljajem.


SADRŽAJ

Učenik upoznaje i istražuje djela iz različitih područja likovnih i vizualnih umjetnosti: crtež, slikarstvo, skulptura, grafika, vizualne komunikacije i dizajn (grafički), arhitektura i urbanizam, fotografija, film (igrani i animirani), strip, ilustracija, scenografija, kostimografija, lutkarstvo.

Tijekom prve dvije godine učenja učenik u stvarnome prostoru upoznaje i istražuje barem jedan od navedenih tipova spomenika: skulptura u javnom prostoru i elementi grada/sela (arhitektura i urbanizam).


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učenik može upoznavati i istraživati umjetnička djela kroz stvaralačke i istraživačke zadatke i/ili kroz usmeno opisivanje na početku, tijekom i na kraju stvaralačkog procesa.

Preporučeni oblici rada:

  • izvanučionička nastava
  • projektna nastava/ projektni zadatci (organizirana u vanjskom prostoru škole ili mjesta u kojem se škola nalazi)
  • organiziranje različitih vrsta nastavnih aktivnosti u prostoru muzeja/galerije
  • projektna nastava/ projektni zadatci (organizirana u vanjskom prostoru škole ili mjesta u kojem se škola nalazi)
  • organiziranje različitih vrsta nastavnih aktivnosti u prostoru muzeja/galerije.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. B.2.2. Učenik uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad te radove drugih učenika i opisuje vlastiti doživljaj stvaranja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Učenik opisuje i uspoređuje likovne ili vizualne radove prema kriterijima: likovnog jezika, likovnih materijala, tehnika i/ili vizualnih medija, prikaza teme ili motiva te originalnosti i uloženog truda.
  • Učenik prepoznaje poticaj i način na koji je to izraženo u likovnom ili vizualnom radu.
  • Učenik prepoznaje osobno zadovoljstvo u stvaralačkom procesu.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik opisuje vlastiti doživljaj stvaranja,

uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad s radovima drugih učenika prepoznajući upotrebu likovnih pojmova, likovnih materijala, prikaza teme ili motiva.


SADRŽAJ

Sadržaji ishoda B.2.2. istovjetni su sadržajima ishoda A.2.1.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Aktivnosti opisivanja mogu se događati tijekom stvaranja i po dovršetku likovnog ili vizualnog uratka.

Učenika se potiče da opisuje osobno zadovoljstvo u stvaralačkom procesu: u rasponu od zadovoljstva zbog sudjelovanja preko trenutačnog zadovoljstva aktivnošću do potpunog uživljavanja u aktivnost.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. LK. C.2.1. Učenik prepoznaje i u likovnom ili vizualnom radu interpretira povezanost oblikovanja vizualne okoline s aktivnostima i namjenama koje se u njoj odvijaju.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Likovnim i vizualnim izražavanjem učenik:

  • prepoznaje različite namjene urbanog prostora
  • kroz crtež ili maketu interpretira doživljaj njemu bliske urbanističke cjeline (ulica, naselje, gradska četvrt...)
  • razlikuje i interpretira karakteristike različitih pisama
  • uspoređuje odnose slike i teksta u njemu bliskim medijima
  • koristi različite odnose slike i teksta u izražavanju vlastitih ideja.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik opisuje i u svom radu interpretira neke značajke urbanističkog prostora, pisma i dizajna; u svom radu kombinira sliku i tekst koristeći zadane elemente.


SADRŽAJ

  • arhitektura, vizualne i funkcionalne karakteristike ulice i trga (otvoreno, zatvoreno, okupljanje, boravak/događanje, kretanje, povezanost..)
  • karakteristike pisma: veličina, debljina i oblik slova te pisma oblikovanih različitim alatima.

PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ishod se ostvaruje zajedno s ishodom A.2.1. te sa na taj način i vrednuje.

Likovnim izražavanjem i kreativnom igrom učenik istražuje:

  • na koji su način prostor i građevine njemu bliskog dijela sela ili grada povezani sa sadržajima koji se u njemu odvijaju
  • predlaže idejno oblikovanje određenog javnog prostora kojime odgovara na neku, njemu bitnu potrebu (npr. igra, sigurnost…)
  • uspoređuje odnose slike i teksta u njemu bliskim tiskovinama (strip, slikovnice, udžbenici, dječji časopisi).

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. LK. C.2.2. Učenik povezuje umjetničko djelo s iskustvima iz svakodnevnog života te društvenim kontekstom.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • Učenik povezuje vizualni ili likovni i tematski sadržaj određenog umjetničkog djela s iskustvom iz svakodnevnog života.
  • Učenik prepoznaje i imenuje različite sadržaje iz svoje okoline kao produkt likovnog/vizualnog izražavanja.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik povezuje vizualni i likovni te tematski sadržaj umjetničkog djela s iskustvom iz svakodnevnog života; razlikuje područja umjetničkog izražavanja, vrsta zanimanja, kulturno-umjetničkih događanja, institucija i spomenika koje poznaje iz vlastitog iskustva.


SADRŽAJ

  • učenik prepoznaje i imenuje različite sadržaje iz svoje okoline kao produkt likovnog/vizualnog izražavanja (umjetničko djelo; spomenik)
  • učenik navodi i opisuje konkretne primjere različitih oblika umjetničkog izražavanja (igrani film, kazališna predstava), vrsta zanimanja (umjetnik: likovni/vizualni, fotograf, arhitekt, dizajner), kulturno umjetničkih događanja, institucija i spomenika iz svog kraja s područja likovnih i vizualnih umjetnosti koje je posjetio i /ili upoznao (učitelj odabire od preporučenih sadržaja one koji su dostupni učenicima: muzej, galerija, izložba, radionica, kazalište).

PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Ostvarivanje ishoda se prati i ne podliježe vrednovanju.

Tijekom prve dvije godine učenja učenik sudjeluje u najmanje jednoj organiziranoj izvanškolskoj aktivnosti u suradnji s umjetničkim udrugama i institucijama.

Preporučeni oblici rada:

  • organiziranje različitih vrsta nastavnih aktivnosti u prostoru muzeja/galerije
  • uključivanje učenika u aktivnosti organizirane od kulturno-umjetničkih institucija (različite vrste radionica)
  • posjet umjetničkom ateljeu, arhitektonskom ili dizajnerskom studiju i sl.
  • osmišljavanje i izvedba projekata u suradnji s umjetnicima.

Ishod se može realizirati kroz usmeno opisivanje na početku, tijekom i na kraju stvaralačkog procesa te tijekom izvanučioničke nastave.

Ovaj ishod može se realizirati i kroz izvanškolske aktivnosti u suradnji s umjetničkim udrugama i institucijama.