ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.2.1. Izvodi prirodne načine gibanja i mijenja položaj tijela u prostoru.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prepoznaje i izvodi raznovrsne promjene položaja i gibanja tijela u prostoru.
Razlikuje i izvodi jednostavne prirodne načine gibanja.

Izvodi prilagođene prirodne načine gibanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi zadano motoričko gibanje s manjim odstupanjima.


SADRŽAJ

izvodi raznovrsne promjene položaja i gibanja u prostoru u motoričkim igrama.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

načine gibanja odrediti prema uvjetima rada na otvorenim i u zatvorenim sportskim vježbalištima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. A.2.2. Provodi elementarne igre.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA

Sudjeluje u elementarnim igrama.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi elementarne igre uz neznatna odstupanja.


SADRŽAJ

provođenje raznovrsnih elementarnih igara primjerenih dobi s obzirom na razinu naučenosti raznovrsnih prirodnih načina gibanja.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

primjenjuje raznovrsne elementarne igre.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. B.2.1. Sudjeluje u provjeravanju antropološkog statusa i pravilnoga tjelesnog držanja.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Praćenje morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te statusa tjelesnog držanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Sudjeluje u provjeravanju navedenih dijelova antropološkoga statusa.


SADRŽAJ

provjeravanje morfoloških obilježja, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti učenika te analiza tjelesnog držanja.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

uključiti učenike u provjeravanje navedenih dijelova antropološkoga statusa.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. C.2.1. Uključen je u praćenje osobnih motoričkih postignuća.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prati i prepoznaje osobna motorička postignuća u svladanim obrazovnim sadržajima obuhvaćenih kurikulumom.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Izvodi osnovne strukture naučenoga elementarnog znanja na razini početnog usavršavanja.


SADRŽAJ

obrazovni sadržaji u skladu s razvojnim obilježjima učenika.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

pratiti motorička postignuća.

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.2.1.Prepoznaje i primjenjuje postupke za održavanje higijene pri tjelesnoj aktivnosti te se brine o opremi za tjelesno vježbanje.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Preuzima odgovornost i razvija svijest o potrebi provođenja tjelesnog vježbanja u primjerenim zdravstveno-higijenskim uvjetima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Prepoznaje važnost postupaka za održavanje higijene koju primjenjuje nakon tjelesnog vježbanja.


SADRŽAJ

vježbanje u odgovarajućim higijenskim uvjetima za provedbu nastave TZK na otvorenim i u zatvorenim sportskim vježbalištima.


PREPORUKA ZA OSTVRIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG ISHODA

poticati nošenje primjerene odjeće i obuće za tjelesno vježbanje, provoditi osobnu higijenu nakon tjelesnog vježbanja.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.2.2. Usvaja mogućnosti tjelesnog vježbanja na otvorenim i zatvorenim sportskim vježbalištima.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Primjenjuje poznate kineziološke motoričke aktivnosti na otvorenim i zatvorenim sportskim vježbalištima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Primjenjuje poznate kineziološke motoričke aktivnosti na otvorenim i zatvorenim sportskim vježbalištima.


SADRŽAJ

kineziološke motoričke aktivnosti na otvorenim i zatvorenim sportskim vježbalištima

jednostavnije pješačke ture, igre na snijegu, igre u vodi, na vodi i uz vodu, orijentacijske igre...


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG ISHODA

provoditi kineziološke motoričke aktivnosti na otvorenim i zatvorenim vježbalištima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.2.3. Surađuje u elementarnim igrama i prihvaća pravila igara.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Prihvaća pravila igara i surađuje sa suigračima.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Pokazuje interes za suradnju sa suigračima u igri.


SADRŽAJ

elementarne igre s više igrača u kojima pojedinac pridonosi uspjehu cijele skupine.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

prilagođavati učenicima pravila igara.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD

OŠ. TZK. D.2.4.Aktivno sudjeluje u elementarnim igrama koje razvijaju samopoštovanje, samopouzdanje i ustrajnost.

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Izvodi elementarne igre koje razvijaju samopoštovanje i samopouzdanje.

Ustrajnošću postizati ciljeve.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI “DOBAR” NA KRAJU RAZREDA

Učenik ima samopouzdanja te podiže razinu ustrajnosti.


SADRŽAJ

jednostavnije kineziološke aktivnosti, elementarne igre.


PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

poticati i ohrabrivati učenike pri izvođenju kinezioloških aktivnosti

stvarati pozitivno ozračje pri provođenju elementarnih igara.